Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Sairaala Nova, kuvataide

Sairaala Novan taideohjelma

Keski-Suomen Sairaala Novassa on panostettu paljon taiteeseen ja tilojen viihtyvyyteen monimuotoisen taideohjelman kautta. Sairaala Novan taideohjelman lähtökohtana on Maailman Terveysjärjestö WHO:n julkaisema strategia ”Health Agenda 2030”. WHO julkaisi vuonna 2019 yli 3000 tutkimusartikkelia sisältävän raportin, jonka mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. Voit ladata WHO:n raportin heidän sivuiltaan: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)

Taideohjelmalla halutaan edistää Sairaalan Novan potilas ensin -ajattelua, kestävää kehitystä, tuottaa uusia ratkaisuja, kehittää henkilöstön osaamista ja moniammatillista yhteistyötä sekä vakiinnuttaa uusia, ylisektorisia toimintamalleja osaksi sairaalan toimintaa.

Sairaala Novan taideohjelma sisältää visuaalisen ja osallistavan taiteen sisältökokonaisuudet. Osallistavan taiteen ohjelman tavoitteena on kohdentaa taidelähtöisten menetelmien hyötyjä potilailta ja henkilöstöltä nouseviin tarpeisiin. Ohjelmaa tuotetaan yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Taideohjelma on Sinua varten.

Taideohjelman rahoitus tulee sairaalan lisäksi erillisrahoituksella erilaisista kehittämisrahoista ja hankkeista. On uraauurtavaa, että sairaalamaailmaan saadaan rahoitusta eri sektoreilta!

Tällä sivustolla pääset tutustumaan taiteen hyvinvointivaikutuksiin, Sairaala Novan taiteen tarinaan sekä Osallistavan taiteen ohjelmaan, johon liittyen erilaista taidetoimintaa on sekä käynnissä että tulossa Sairaala Novaan!

Taide hoivaa ja edistää hyvinvointia

Taide on pysyvä ja jatkuvasti muovautuva osa Sairaala Novaa. Sairaalassa olevan taiteen merkityksen voidaan ajatella olevan saman kuin sairaalan: ihmisten hoitaminen ja terveyden edistäminen. Tunnettua on, että tutkimusten mukaan esimerkiksi vähäisenkin luonnon näkeminen ikkunasta auttaa paranemisprosessissa. Näin ajatellaan myös taiteen toimivan. Hyvä ja sopiva teos herättää katsojassa tunteita ja voi sitä kautta antaa potilaalle voimaa, lohduttaa, rauhoittaa, piristää, auttaa muistelemaan tai herättää muita paranemista edistäviä tunteita. Parhaimmillaan myös henkilökunta ja vierailijat saavat teoksista henkistä voimaa.

Sairaala Nova on uusi ja moderni sairaala, jossa on käytetty prosenttitaiteen periaatetta rakentamisvaiheessa. Näin ollen osa rakennusvaiheen kustannuksista on integroitu taiteeseen ja samalla sairaalaan on saatu eri taiteilijoiden osaamista viihtyvyyden lisäämiseksi. Sairaalaympäristö on myös itsessään esteettinen kokemus.

Lisätietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista

Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste ja tietopankki kaikelle kulttuuri- ja taidetoiminnalle hyvinvoinnin näkökulmasta Suomessa. Taikusydän kokoaa tutkittua tietoa, hankkeita ja organisaatioita, rakentaa alueellisia verkostoja ja yhdistää kulttuurihyvinvoinnin ammattilaiset, tekijät ja kokijat yhteiset portaalin alle. Jos haluat lisätietoa kulttuurihyvinvoinnista ja aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, vieraile Taikusydämen sivuilla.

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutki vuosina 2015–2021, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Työryhmä laati toimenpidesuosituksen taiteen käytölle sairaaloissa ja muissa terveyspalveluissa: Kulttuuri ja taide sairaalassa ja muissa terveyspalveluissa. Toimenpidesuosituksessa on paljon sellaisia menetelmiä ja keinoja taiteen hyödyntämiseksi osana sairaalaympäristöä, joita Sairaala Novassa jo käytetään tai on huomioitu taideohjelman valmisteluvaiheessa.