Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Vauvamyönteisyys Sairaala Novassa

Sairaala Novassa tehdään työtä perhehoitotyön, vauvamyönteisyyden ja imetysohjauksen kehittämiseksi Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti.

Vauvamyönteisyys ottaa vanhemmat vahvasti mukaan

Sairaala Novassa tehdään työtä perhehoitotyön, vauvamyönteisyyden ja imetysohjauksen kehittämiseksi Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Olemme osallistuneet Turun yliopistollisen sairaalan Vanhemmat vahvasti mukaan -koulutukseen ja toimimme sairaalassamme perhelähtöisesti.

Meille on tärkeää, että pääsette perheenä tutustumaan toisiinne heti alusta alkaen. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa aina parhaiten, eikä vauva tuntisi oloaan turvallisemmaksi missään muualla, kuin oman vanhempansa hoivassa. Jo vastasyntynyt vauva osaa viestiä omista tarpeistaan. Vanhemmilla on erityinen herkkyys vastata juuri oman lapsensa viesteihin. Henkilökuntamme tukee teitä tässä herkässä elämänvaiheessa, ja olemme valmiita auttamaan ja opastamaan teitä vauvanhoidossa ja imetyksessä, mihin kellonaikaan tahansa.

WHO:n vauvamyönteisyysohjelma Baby Friendly Hospital Initiative on imetyksen edistämisen ohjelma. Siinä kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi

  • imetyksen ja perheen omien tavoitteiden tukeminen jo raskausaikana,
  • varhaisen ihokontaktin ja ensi-imetyksen mahdollistaminen vauvan syntymän jälkeen
  • sekä ympärivuorokautinen vierihoito ja vauvantahtinen imetys.

Lisämaitoa suositellaan vauvalle vain lääketieteellisistä syistä. Valtaosa suomalaisista perheistä toivoo imetyksen onnistuvan, ja siksi nämä vauvamyönteiset hoitokäytännöt ovat meille tärkeitä perheitä ohjatessamme. Ohjelman toteuttamisen myötä yhä useampi vauva kotiutuu synnytyssairaalasta täysimetettynä. Neuvolassa terveydenhoitaja tukee imetyksen jatkumista ja perheen omien imetystavoitteiden toteutumista kotona.

Keski-Suomen hyvinvointialueen synnytyksille sekä vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolle on myönnetty vauvamyönteisyyssertifikaatti keväällä 2024. Synnytysyksiköllämme on vauvamyönteisyysohjelma, joka toimii henkilökunnan tukena vauvamyönteisessä toiminnassa. Ohjelma sisältää 10 askelta onnistuneeseen imetykseen ja niiden avulla tuetaan perheiden omien tavoitteiden mukaista matkaa onnistuneeseen imetykseen.

THL:n myöntämä vauvamyönteisyyssertifikaatti on yksi laajimmista laadun mittaristoista. Ohjelman myötä pystytään arvioimaan niin henkilöstön osaamista, koulutusta, asenteita, prosesseja kuin myös asiakkaiden kokemusta saamistaan palveluista.