Hyppää pääsisältöön

Saattohoito ja kuolema

Elämän loppuvaiheen hoito

Potilaslain keskeisiin linjauksiin sisältyvät oikeus saada hyvää hoitoa ja kohtelua sekä itsemääräämisoikeus. Nämä asiat tulee huomioida potilaan hoidossa ja hänen elämänkaarensa eri vaiheissa. Lääketieteen keinot ovat rajalliset ja jossain vaiheessa joudutaan toteamaan, että kaikki mahdollinen potilaan parantamiseen pyrkivä lääketieteellinen hoito on annettu, mutta tauti edelleen etenee. Myös tällaisessa tilanteessa vaikeasti sairaan potilaan oloa voidaan helpottaa lääketieteen keinoin. Parantavasta hoidosta luopuminen ei tarkoita hoitamisen lopettamista, vaan saattohoitoon siirtymistä.

Saattohoito

Saattohoidossa keskitytään potilaan oireita lieventävään hoitoon. Fyysisen hyvinvoinnin ohella pyritään huolehtimaan potilaan psyykkisestä hyvinvoinnista. Tavoitteena on, että potilaan jäljellä olevan elämän laatu on mahdollisimman hyvää. Kuolemaa lähestyvän potilaan hoitaminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja eettistä herkkyyttä. Potilas, hänen omaisensa ja läheisensä sekä ammattihenkilökunta ovat erityisten haasteiden edessä elämän loppuvaiheen hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Saattohoito on potilaslaissa tarkoitettu tärkeä hoitolinjaus (hoitopäätös), jonka lääkäri tekee perusteellisen lääketieteellisen arvioinnin pohjalta. Se edellyttää myös neuvottelua lääkärin ja potilaan tai hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisensä kesken. Neuvottelut ja keskustelut usein vahvistavat myös käsitystä siitä, miten potilas haluaisi itseään hoidettavan. Jos potilaan tahtoa ei voida selvittää, hoitavan lääkärin on valittava hoitolinja, jonka hän katsoo potilaan kannalta parhaaksi.

Hoitotahto

Hoitotahdossa henkilö ilmaisee, miten häntä on hoidettava silloin, kun hän ei enää pysty sitä itse kertomaan. Kirjallinen hoitotahto liitetään potilasasiakirjoihin. Hoitotahtolomakkeen voi tulostaa mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (hakusanalla hoitotestamentti). Lomakkeita on saatavilla myös useimmista apteekeista. Suullinen hoitotahto on myös pätevä ja siitä tehdään selkeä merkintä potilasasiakirjoihin.

Kuoleman kohdatessa

Läheisen ihmisen kuolema nostattaa monenlaisia tuntoja. Teillä on mahdollisuus keskustella kuolemaan liittyvistä asioista omaistanne hoitaneen lääkärin, hoitajan tai sairaalamme sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin kanssa.

Voitte halutessanne nähdä vainajan heti kuoleman jälkeen osastolla tai poliklinikalla. Vainajan voi nähdä myös myöhemmin arkkuun laiton yhteydessä sairaalan kappelissa.

Mikäli haluatte järjestää lyhyen saattohartauden vainajaa noutaessanne, sairaalapastori on käytettävissänne.

Lue lisää

Apua surun käsittelyyn:

Lisätietoa