Hyppää pääsisältöön

Potilassiirto Sairaala Novaan

Tältä sivulta löydät ammattilaisille suunnatun ohjeistuksen koskien potilaiden siirtoa Keski-Suomen Sairaala Novaan.

Turvallinen ja sujuva potilassiirto toisesta sairaalasta Sairaala Novan operatiivisille sairaansijoille.

Ohje lähettävään yksikköön

Lähettävästä yksiköstä lääkäri soittaa vastaanottavan yksikön erikoislääkärille viimeistään siirtoa edeltävänä päivänä virka-aikana, tarvittaessa vaihteen kautta, p. 014 269 1811.

Lääkäreiden arvioitava tarvitseeko potilas erikoissairaanhoitoa vai voiko potilas siirtyä suoraan perusterveydenhuollon piiriin.

 • Potilaan siirtyessä suoraan pth:n piiriin lähettävä yksikkö soittaa K-S hyvinvointialueen alueellisen osastotoiminnan yhteyshoitajalle Sairaala Novan vaihteen kautta, p. 014 269 1811
 • Potilaan siirtyessä suoraan Jämsän pth yksikköön, soitetaan hoitokoordinaattori p. 050 343 534 (potilaiden jatkohoitopaikat toisesta laitoksesta 24/7)

Potilaan siirtyessä esh:n piiriin lähettävän yksikön hoitaja soittaa ennakkoilmoituksen vastaanottavan yksikön vuorovastaavalle viimeistään siirtoa edeltävänä päivänä virka-aikana.

 • Sairaansijat E6/L6 (gastrokirurgia) , p. 014 269 1037
 • Sairaansijat C5/J5 (ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, neurokirurgia), p. 014 269 1036
 • Sairaansijat D6/K6 (muut kirurgiset potilaat), p. 014 269 1015

Lähettävän yksikön hoitaja antaa raportin ISBAR:n mukaisesti.

 • ISBAR: lyhenne sanoista Identify (Tunnista), Situation (Tilanne), Background (Tausta), Assessment (Nykytilanne), Recommendation (Toimintaehdotus)

Lääkärin (ja hoitajan) ennakkoilmoituksen perusteella päätös voidaanko potilas siirtää suoraan jatkohoito-osastolle vai ohjataanko päivystykseen.

Jos vastaanottava yksikkö on vuodeosasto, potilaan tulisi saapua osastolle virka-ajan puitteissa.

Potilas tulee päivystyksen kautta jos

 • edellä mainitut asiat eivät toteudu
 • ennakkoilmoituksen perusteella potilaan vointi vaatii lääkärin välittömän arvioinnin vastaanottavassa yksikössä
 • potilaan voinnissa on tapahtunut muutos huonompaan ennakkoilmoituksen jälkeen tai kuljetuksen aikana
 • osastolla ei ole vuodepaikkaa
 • potilaan siirto tapahtuu päivystysaikana (arkisin klo 15 jälkeen, viikonloppuisin, pyhät), ellei toisin ole sovittu
 • potilaan siirron tulee tapahtua saman päivän aikana
 • potilaalle tulossa päivystysleikkaus Sairaala Novassa
 • potilas tulee ulkomailta sairaalahoidosta