Hyppää pääsisältöön

Hoitotakuu

Hoitoon pääsyn turvaaminen erikoissairaanhoidossa

Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain hoitoon pääsyä koskevat säädökset tulivat voimaan 1.3.2005. Ne edellyttävät, että potilaasta erikoissairaanhoitoon tullut lähete on käsiteltävä 3 viikon (21 vrk) kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen arviointi, tavallisesti vastaanottokäynti sairaalan poliklinikalla, on järjestettävä kolmen kuukauden (90 vrk) kuluessa lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu hoito, esimerkiksi leikkaus, on järjestettävä kuuden kuukauden (180 vrk) kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Poikkeuksen muodostaa lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito (alle 23-vuotiaat), joka on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa (90 vrk).

Erikoissairaanhoitolain voimaantullessa laadittiin myös valtakunnalliset, yhtenäiset ohjeet hoitoon pääsyn perusteista. Kaikki hoito ei kuulu hoitotakuun piiriin. Lisää tietoa hoitotakuusta on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Kaikki potilaat, lukuun ottamatta päivystysluontoisia potilaita, tarvitsevat lähetteen lääkäriltä erikoissairaanhoitoon. Potilaalla on 1.1.2014 lukien ollut vapaus valita erikoissairaanhoidon antava hoitopaikka. Lähettävä lääkäri arvioi yhdessä potilaan kanssa mihin yksikköön (sairaalaan) potilas lähetetään. Sairaala antaa lähetteen perusteella potilaalle tiedon mahdollisista tutkimuksista ja tutkimusaikataulusta sekä tiedon esimerkiksi leikkausjonoon asettamisesta, mikäli se potilaan lähetteen perusteella on jo mahdollista. Muussa tapauksessa potilas kutsutaan sairaalan poliklinikalle arvioidun kiireellisyyden perusteella ja yllä mainittujen aikarajojen puitteissa.

Hoidon tarpeen arviointi erikoisaloilla

Erikoissairaanhoitoon tullut lähete on käsiteltävä kolmen viikon kuluessa. Lähetteen perusteella tehtävän hoidon arvion on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa. Varsinaiseen hoitoon potilaan tule päästä kuuden kuukauden kuluessa. 30.11.2022 tilanteen mukaan lähetekäsittely Keski-Suomen keskussairaalassa on tapahtunut lain vaatimassa alle kolmessa viikossa 99,6 %:ssa tapauksia. Kaikista lähetteistä 80 % on käsitelty kolmen päivän sisällä. Vastaanottokäynti lähetteen saapumisesta on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa potilaan on päästävä ensikäynnille erikoissairaanhoitoon kuuden viikon kuluessa.

Hoitoa odottavien lukumäärät ja odotusajat

Ajantasaiset tiedot löydät hoitoon pääsy ja odotusajat -sivultamme.

31.12.2022 yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli yhteensä 1063 (10,7 %) potilasta, joista 883 potilasta odotti kirurgian erikoisaloille.

TIETOA POTILASMÄÄRISTÄ JA ODOTUSAJOISTA

HOITOONPÄÄSYN TIEDUSTELU

Mikäli sinulla on kysyttävää hoitoon pääsystä tai ajanvarauksestasi, voit ottaa yhteyttä suoraan hoitavaan poliklinikkaan.

Leikkausjonotiedustelut puh. 014 269 5205 ma - pe klo 9 - 11 ja 13 - 14.

Sähköisen yhteydenottolomakkeen löydät Hyviksestä.

  • Kaihileikkausten osalta silmätautien yksikköön
    puh. 014 269 1313 maanantaista torstaihin klo 8.30 - 10

Olemme sinuun yhteydessä, kun lähetteesi on saapunut sairaalaan ja hoidostasi on tehty päätös.