Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Hoitopaikan valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta alkaen potilas on voinut valita erikoissairaanhoidon yksikön kaikista Suomen kunnallisista sairaaloista. Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että potilas tarvitsee erikoissairaanhoidon tutkimuksia tai hoitoa, potilas voi valita, mihin Suomen kunnallisista sairaaloista lähete kirjoitetaan. Potilas voi myös valita häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön yksikön toiminnan sallimissa rajoissa.

Hoitopaikan valinta tehdään yhteisymmärryksessä lähetteen tehneen lääkärin kanssa

Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä potilaan ja lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kesken. Hoitava lääkäri tai hammaslääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä sellaiseen sairaalaan, jossa kyseinen hoito on tarjolla.

Erikoissairaanhoidossa hoitopaikan voi valita aina uudestaan

Erikoissairaanhoidon kohdalla valinnanvapaus on lähetekohtainen eli vuoden sääntö ei koske erikoissairaanhoitoa, toisin kuin terveysaseman valintaa. Käytännössä lähetettä laadittaessa potilas ja lähettävä lääkäri valitsevat aina yhdessä, mihin sairaalaan lähete osoitetaan. Toisin sanoen, jos potilas tarvitsee saman vuoden aikana useamman kerran erikoissairaanhoidon palveluita, hoitopaikan valinta on mahdollista tehdä joka kerta erikseen.

Valinnanvapauden vaikutus mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Terveydenhuoltolaissa kunnan järjestämä erikoislääkärijohtoinen psykiatrinen sairaanhoito tulkitaan erikoissairaanhoidoksi. Mielenterveyspotilaita hoidetaan sekä erikoissairaanhoidossa että terveyskeskuksissa, joten hoitopaikka määräytyy hoidon porrastuksen mukaan. Potilas voi kuitenkin valita hoitovastuussa olevan terveysaseman tai erikoissairaanhoidon yksikön, johon lähete kirjoitetaan. Sosiaalihuollon päihdepalvelut eivät kuulu terveydenhuoltolakiin.

Rajat ylittävä valinnanvapaus

Myös rajat ylittävä valinnanvapaus eli EU:n potilasdirektiivi tuli voimaan 1.1.2014. Potilas saa hakea terveyspalveluja toisesta EU- tai Eta-valtiosta ja Sveitsistä ja hän saa hoitoa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassaan. Potilaalla on oikeus saada korvaus kustannuksista samoin perustein kuin jos kustannus olisi aiheutunut hänen kotimaassaan, jos kyseinen hoito on korvattavaa myös hänen kotimaassaan.

Lisätietoa