Hyppää pääsisältöön

Ajanvarausvastaanotolla Sairaala Novassa

Kun lähete on saapunut sairaalaan, sinulle lähetetään kutsu, jossa ilmoitetaan sinulle varattu vastaanottoaika, tai ilmoitus arvioidusta odotusajasta.

Mitä ottaa mukaan sairaalaan tullessa?

Ota mukaan:

  • saamasi kutsukirje
  • reseptit tai luettelo käyttämistäsi lääkkeistä
  • säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja mahdolliset erikoislääkkeet
  • käytettävissä olevat sydänfilmit, laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat ja muut tutkimustulokset.

Äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikkakäynnille tullessanne ota mukaan myös äitiyskortti.

Lapsipotilailla mukaan kannattaa ottaa:

  • neuvolakortti
  • kopio kasvukäyristä (neuvolasta)
  • kuntoutuspalautteet ja -päätökset omalta fysio-, puhe- tai toimintaterapeutilta tai psykologilta
  • palaute päiväkodista ja/tai koulusta.

Vastaanotolle saapuminen

Tullessasi vastaanotolle ilmoittaudu kutsussa olevien ohjeiden mukaan. Lisätietoa ilmoittautumisesta Sairaala Novassa löydät täältä.

Tutkimusten ja hoitojen ajankohta voi joskus muuttua siitä, mitä kutsussa on ilmoitettu. Muutos johtuu yleensä siitä, että sairaalaan tulee ennakoitua enemmän äkillisesti sairastuneita, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa. Henkilökunta pyrkii tiedottamaan sinulle aikataulumuutoksista. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysy, miksi ja miten kauan joudut vielä odottamaan. Samalla voitte sopia esimerkiksi kahviossa käynnistä.

Jatkohoidosta päättäminen

Lääkärissäkäynnin yhteydessä päätetään mahdollisesta jatkohoidosta, lisätutkimuksista, osastolle ottamisesta tai leikkauksesta. Saat joko heti uuden ajan tai kutsu uutta käyntiä varten toimitetaan postitse. Jonotusajat vaihtelevat diagnoosin mukaan.

Ennen leikkausta potilas voidaan vielä kutsua erilliseen tutkimukseen ja ohjaukseen, jonka tarkoituksena on selvittää potilaan leikkauskelpoisuus sekä ohjata ja kannustaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa.