Hyppää pääsisältöön

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö on turvallinen aikuinen lapselle esimerkiksi yksinhuoltajaperheissä tai silloin, kun vanhemmilla ei ole mielestään tarpeeksi aikaa tai jaksamista tehdä mukavia asioita yhdessä lapsen kanssa tai lapsella on tarve aikuisen tukeen. Tukihenkilölle voi olla tarvetta, jos lapsella on haasteita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä, itsenäistymisessä tai vapaa-ajalla. Tukihenkilö voi tarjota apua myös silloin, jos lapsella on vammasta tai sairaudesta johtuvaa yksilöllisen tuen tarvetta tai hän on vaarassa syrjäytyä.

Tukihenkilö tukee lapsen kasvua ja kehitystä keskittyen lapselle arkielämässä tärkeisiin asioihin. Tukihenkilö työskentelee lapsen kanssa säännöllisesti ja tavoitteellisesti sekä tarjoaa hänelle keskusteluapua sekä yhteistä tekemistä. Toiminnassa pyrimme lapsen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen sekä osallisuuden tunteen ja itsenäistymisen tukemiseen.

Palvelu on luonteeltaan pitkäkestoista, mutta sen tarvetta arvioidaan noin kolmen kuukauden välein. Tukihenkilötoiminta on luonteeltaan ammatillista toimintaa.

Matalan kynnyksen tukihenkilötoimintaa on mahdollista hakea sitä tarjoavilta erilaisilta järjestöiltä. Tämä ei vaadi sosiaalityön asiakkuutta.

Kenelle

Aikuisen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka ovat lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuudessa. Myös täysi-ikäiselle, jälkihuollossa tai kotoutumispalveluiden piirissä olevalle nuorelle voidaan myöntää tukihenkilön apua.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.