Hyppää pääsisältöön

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito on asiakkaille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen alentuneen toimintakyvyn, vamman tai kehitysvamman vuoksi. Tilapäisen kotihoidon kesto on yleensä alle kaksi viikkoa, mutta mikäli asiakkaan avuntarve pitkittyy, kotihoitoa voidaan myöntää myös pidempään.
  • Kotihoitoa toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti asiakkaan kotiin tehtävillä kotikäynneillä ja/tai etähoivana.

Kenelle

Tilapäistä kotihoitoa voidaan myöntää asiakkaille, mikäli hoidon toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista ja lyhytaikaista palvelua ei ole mahdollista muutoin järjestää.

Toimi näin

Ota yhteyttä ikääntyneiden keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen.