Hyppää pääsisältöön

Terveysaseman sosiaali- ja palveluohjaus

Useissa terveyskeskuksissa on saatavilla matalan kynnyksen palvelu- ja sosiaaliohjausta. Palvelu- tai sosiaaliohjaaja kartoittaa asiakkaan kanssa kokonaistilannetta ja tarpeen mukaisia palveluja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa. Asiakas voi itse kysyä vapaita aikoja tai pyytää terveysaseman henkilöstöä varaamaan ajan, palvelu- ja sosiaaliohjaukseen ei tarvita lähetettä. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Perumatta jätetystä ajasta peritään maksu. 

Palvelu- tai sosiaaliohjaaja ohjaa ja antaa tietoa 

  • kuntoutukseen liittyvissä asioissa 
  • etuuksien hakemisessa (esim. sairauspäiväraha, työttömyysturva, kuntoutustuki, kuntoutusraha, toimeentulotuki, eläkeasiat) 
  • tarvittavista palveluista (esim. vanhus- ja vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä lapsiperhepalvelut) 
  • potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta.

Kenelle

Henkilöille, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa. Ei muodosta sosiaalihuollon asiakkuutta. (Ei vielä käytössä koko hyvinvointialueella).

Toimi näin

Ota yhteyttä palvelu- tai sosiaaliohjaajaan, kun sairaudesta tai sairastumisesta johtuen sinulla herää huoli arjessa selviytymisestä tai taloudellisesta tilanteestasi. Palvelu- ja sosiaaliohjaaja auttaa myös silloin, jos palvelutarpeeseesi on tulossa tai tullut muutoksia aikaisempaan nähden ja tarvitset kokonaisvaltaista palvelujen kartoitusta.