Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Sosiaalityö

Aikuissosiaalityössä tarjotaan erityistä tukea 18 vuotta täyttäneille asiakkaille. Tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä sekä ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä. Sosiaalityö alkaa palveluntarpeen arvioinnilla jolloin kartoitetaan laaja-alaisesti asiakkaan elämäntilanne, vahvuudet ja voimavarat. 

Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja.

Käänny sosiaalityöntekijän puoleen, kun:

  • tarvitset tukea ja kartoitusta arkielämän hallintaan ja suunnitteluun 
  • olet työtön tai työkykysi on alentunut, ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi 
  • sinulla on ongelmia asumisessasi tai olet asunnoton
  • päihde-, peliriippuvuus tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämääsi  
  • olet velkaantunut tai tarvitset sosiaaliturvaan ja muihin palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa 
  • olet kohdannut äkillisen kriisin 
  • sinun on vaikea saada tai hakea tarvitsemiasi palveluita.  


Taloussosiaalityö 

Taloussosiaalityö kohdistuu talouteen ja toimeentuloon liittyviin kysymyksiin sosiaalityössä, ja sen tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen.

Kenelle

Erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Sosiaalihuoltolaki määrittää lainsäädännölliset raamit sosiaalityön palveluiden myöntämiselle.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueesi sosiaaliasemaan.