Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luottoa myönnetään Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalisen luototuksen rahaston varojen puitteissa sekä hyvinvointialueen määrittelemien, lainsäädännön asettamat edellytykset huomioivien myöntöperusteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen asukkailla ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi:

 • talouden hallintaan saattaminen
 • velkakierteen katkaiseminen
 • kodin hankinnat
 • kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen
 • asumisen turvaaminen
 • sosiaalisen kriisin ylittäminen
 • muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava asia kuten vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä.

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

 • maksuvaran suuruus antaa hakijalle mahdollisuuden saada kohtuuehtoinen luotto normaaleilta luottomarkkinoilta tai hakija voi kohtuullisessa ajassa säästää tarvitsemansa luoton määrän
 • on perusteltua syytä olettaa, että maksuvarastaan huolimatta hakija ei tulisi suoriutumaan luoton takaisinmaksusta
 • luottoa myönnettäisiin velkojen järjestelytarkoitukseen ja hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja tai luottoja
 • velkakierre ja ylivelkaantuminen on päässyt pitkittymään ja vaikeutumaan niin, että hakijalle voisi olla tarkoituksenmukaisempaa selvittää mahdollisuus saada esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyä
 • yksityishenkilön velkajärjestelyssä oleva hakija velkaantuisi lisää ilman velkojien suostumusta
 • sosiaalinen luotto evätään, koska päätöksentekohetkellä sosiaalisella luototuksella ei ole käytettävissä varoja
 • puutteellinen hakemus (esim. liitteet puuttuvat)

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää hakijalta maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväisluonteisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella. Ennen sosiaalisen luoton saannin edellytysten arviointia tarkistetaan hakijan mahdollisuus saada toimeentulotukea (perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). 

Luoton vähimmäismäärä on 300 euroa ja enimmäismäärä 10 000 euroa. Velkojen järjestelyssä hakijan velkojen kokonaissumman tulee jäädä alle sosiaalisen luoton enimmäissumman. Luoton takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta ja pienin kuukausierä on 20 euroa. Luotosta peritään Suomen Pankin julkaisemaa Euroopan keskuspankin hyväksymän korkolain (633/1982) 12 § mukaista viitekorkoa, joka tarkistetaan puolivuosittain 1.1 sekä 1.7. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja. 

Kenelle

Pienituloiselle ja vähävaraiselle henkilölle, jolla
• on perusteltu syy luotontarpeelle, jolloin sosiaalisella luotolla pystytään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista
• luotontarve on 300–10 000 euroa (velkojen järjestelyssä hakijan velkojen kokonaissumman tulee jäädä alle sosiaalisen luoton enimmäissumman)
• ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi
• on maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväisluonteisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaaliseen luototukseen p. 014 266 3421, varaamme sinulle alkukartoitusajan.

Alkukartoituksessa käymme läpi tilanteesi, luotontarpeesi, edellytykset sosiaalisen luoton saamiseen sekä laadimme alustavan maksuvaralaskelman. Alkukartoituksen perusteella ohjaamme joko sosiaalisen luoton hakemiseen tai muiden palveluiden piiriin (esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta, Kela tai sosiaalitoimi).

Hakemuksen täyttämisessä ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa voidaan ohjata joko puhelimitse tai käyntiajalla. Kun hakemus on käsittelyssä, sinuun ollaan yhteydessä talousneuvonnan ja/tai mahdollisten lisäselvitysten tarpeesta. Hakemus voidaan käsitellä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Päätösten käsittelyaika vaihtelee hakemuskohtaisesti hakijan tilanteen mukaan.