Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle annetaan tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat:

  • Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  • Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Sosiaalista kuntoutusta voivat saada esimerkiksi asiakkaat, joilla ei vielä ole edellytyksiä kuntouttavaan työtoimintaan osallistumiseen.

Kenelle

Sosiaalihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua tukea sosiaalisen toimintakykynsä vahvistamiseksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueesi sosiaaliasemaan palvelutarpeen arviointia varten.