Hyppää pääsisältöön

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ja asumisohjaus

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 

Mielenterveyden ongelmista kärsivälle henkilöille järjestetään mahdollisuus riittävään tuki- tai palveluasumiseen mielenterveyslainsäädännön mukaisesti osana lääkinnällistä tai sosiaalista kuntoutusta. Usein tämän asiakasryhmän asumispalvelut tai asumisen tuki on järjestetty osana mielenterveyspalveluja, mutta järjestäminen voi olla organisoitu myös aikuissosiaalityöhön. Katso myös Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Tilapäisen asumisen järjestäminen on tyypillinen osa sosiaalihuollon asumispalveluja ja sen järjestäminen liittyy erilaisiin kriisitilanteisiin. Tavoitteena on aina siirtyminen pysyvämpään asumismuotoon. 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. 

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti.  

Kunnat ovat käyttäneet asuntojen jälleenvuokrausta kiintiöpakolaisille sekä yksittäisissä erityisen haastavissa asiakastilanteissa.  

Asumisohjauksen tavoite on ennaltaehkäistä asiakkaan asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Asiakkailla voi olla erilaisia elämänhallinnan haasteita, mm. psyykkisiä ja neuropsykiatrisia haasteita sekä ongelmia päihteidenkäytössä. 

Asumisohjauksen vaikuttavuus näkyy asiakkaan hyvinvoinnissa, asumisen onnistumisessa, häätöjen ehkäisyssä, vahvistuneessa elämänhallinnassa sekä laitosjaksojen ehkäisyssä. 

Kenelle

Henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan palvelutarpeen arviota varten.