Hyppää pääsisältöön

Sairaala Novan kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on osa sairauteen tai vammaan liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen. Kuntoutusohjauksessa varmistetaan asiakkaalle toimiva ja tarkoituksenmukainen kuntoutus- ja palvelukokonaisuus huomioiden hänen lähiyhteisönsä.

Asiantuntija hallitsee eri sairaus- ja vammaryhmien hoidon ja kuntoutuksenkäytännöt sekä tuntee kuntoutumista tukevan palveluverkoston ja lainsäädännön. Asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, kun kyseessä on vastasairastunut tai vaikeavammainen henkilö sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa merkittävän toimintakykypulman tai henkilöllä on koordinoinnin ja verkostoyhteistyön tarve.

Kuntoutusohjauksen asiantuntijan asiakkaaksi ohjaudutaan useimmiten erikoissairaanhoidon yksiköstä. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen palveluita

  • asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointi asiakkaan toimintaympäristöissä
  • kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi
  • apuväline- ja esteettömyysarviot ja toimenpidesuositukset
  • verkostoyhteistyö
  • opiskelu- ja työratkaisujen suunnittelu
  • kuntoutuspalveluista ja -kursseista tiedottaminen ja
  • palveluiden piiriin ohjaaminen
  • ohjaus, tuki ja neuvonta

Toimi näin