Hyppää pääsisältöön

Säännöllinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito on asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut ja tarvitsevat jatkuvaa tukea kotona asumisen mahdollistamiseksi. Säännöllinen kotihoito alkaa kuntouttavalla arviointijaksolla. Kuntouttavan arviointijakson aikana arvioidaan asiakkaan kanssa säännöllisen kotihoidon palvelujen tarve ja palvelujen sisältö. Kotihoitoa toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti asiakkaan kotiin tehtävillä kotikäynneillä ja/tai etähoivana.

Kotihoidolla tuetaan moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä sekä mahdollistetaan turvallinen ja mielekäs kotona asuminen. Kotihoito tukee asiakasta tarpeen mukaisesti muun muassa: 

  • hygieniasta ja/tai ravitsemuksesta huolehtimisessa 
  • toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä 
  • sairaanhoidollisissa toimenpiteissä 

Kenelle

Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palveluihin oikeuttava tai rajaava tekijä.