Hyppää pääsisältöön

Tällä sivulla voit tutustua lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoisalojen palveluihin.

Lastenpsykiatrian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia.

Erikoissairaanhoidossa tutkitaan ja hoidetaan lapsen toimintakykyä haittaavia tunne-elämän, vuorovaikutuksen ja/tai käyttäytymisen ongelmia silloin, kun neuvolan, terveyskeskuksen, pikkulapsiperheiden psykologin, koulupsykologin tai perheneuvolan apu ei riitä.

Lastenpsykiatrian poliklinikalle tarvitaan lähete tai konsultaatiopyyntö (terveyskeskuslääkäriltä, koulu- tai neuvolalääkäriltä, yksityiseltä lääkäriltä, muun alan erikoislääkäriltä). Lähete edellyttää yleensä aiempia perustason tai perheneuvolan tutkimuksia ja työskentelyä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Lähetteen tekemisen erikoissairaanhoitoon lastenpsykiatrialle tulisi olla yhteistyöprosessi perustason toimijoiden ja perheiden kanssa. Lähetteen kiireellisyys arvioidaan ja lapsi perheineen kutsutaan vastaanotolle kiireellisyysarvion perusteella.

Tutkimukset ja hoito lastenpsykiatrialla perustuvat monitoimijaiseen arviointiin, hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen ja edellyttävät siten yhteistyötä lapsen perheen sekä verkostojen kanssa. Niitä voivat olla perheiden luonnollinen tukiverkosto, lähettävä taho ja muut peruspalvelut, päiväkoti, koulu, lastensuojelu ja somaattisen hoidon erikoisalat.

Konsultaatiot

Lastenpsykiatrialla toimii konsultaatiotyöryhmä. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologi ja sairaanhoitaja. Työryhmä vastaa perustason toimijoiden sekä muiden erikoisalojen konsultaatiotarpeeseen.

Nuorisopsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria, joilla on vakavia ja/tai monimuotoisia psykiatrisia oireita. Hoitojaksot sekä avo- että osastohoidossa ovat määräaikaisia. Tutkiminen, arviointi ja hoito nuorisopsykiatrian palveluissa on moniammatillista ja toteutetaan yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa.

Nuorisopsykiatrian vastaanotto- ja osastopalveluihin tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete. Lähetteen laatimisessa on suositeltavaa hyödyntää konsultoivia palveluja.  Nuorisopsykiatrian vastaanottopalvelut toimivat kolmessa palvelutarpeeseen perustuvassa tiimissä. Vastaanottopalveluissa ja osastohoidossa toteutetaan oireenmukaisia hoitomalleja.

Konsultaatiot

Perustason konsultaatiot

  • Nuorisopsykiatria tuottaa konsultaatioita 13–17-vuotiaille.

Muiden erikoisalojen konsultaatiot sairaalassa

  • Nuorisopsykiatrian poliklinikan konsultoiva sairaanhoitaja vastaa Keskussairaalan sisäisiin konsultaatioihin ja muihin päivystyksellisiin yhteydenottoihin.

Aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon keskitetyissä palveluissa tutkitaan ja hoidetaan potilaita (18 –vuotiaasta eteenpäin), joilla on vakavia ja/tai monimuotoisia psykiatrisia oireita ja merkittävää toimintakyvyn heikkenemistä. Hoitojaksot sekä avo- että osastohoidossa ovat määräaikaisia ja hoitovastuun siirtymisestä sovitaan lähettävän tahon ja potilaan kanssa. Tutkiminen, arviointi ja hoito psykiatrian palveluissa on moniammatillista ja toteutetaan yhteistyössä läheisten ja verkoston kanssa.

Aikuispsykiatrian vastaanotto- ja osastopalveluihin tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete. Hoitomallin ja hoitotahon valinta perustuu potilaan ajankohtaisimpaan tai hankalimpaan oireeseen. Lähetteen laatimisessa on suositeltavaa hyödyntää konsultoivia palveluja.

Konsultaatiot

Perustason konsultaatiot

  • Tiimit sekä lääkärit toteuttavat psykiatrian potilaskonsultaatiota perustason ammattilaisille.

Muiden erikoisalojen konsultaatiot

  • Somatopsykiatrian työryhmä tarjoaa sairaalan sisäisiä psykiatrisen erikoissairaanhoidon ei-kiireellisiä konsultointeja muiden erikoisalojen aikuispotilaille.

Psykiatrian akuuttityöryhmä tarjoaa sairaalan sisäisiä psykiatrisen erikoissairaanhoidon päivystyksellisiä konsultaatioita muille erikoisaloille.