Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito on lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa tai pitkäaikaista yhdessä asumista perhehoitajan kodissa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan. Perhehoitajalla voi olla samanaikaisesti useita hoidettavia.

Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto omaishoidon vapaiden ja pitkäaikaisen hoivan järjestämisessä silloin, kun ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerit eivät täyty. Perhehoito on hyvinvointialueen järjestämää sosiaalipalvelua, josta säädetään perhehoitolaissa (Perhehoitolaki 263/2015).

Hyvinvointialueella järjestetään perhehoitoa ikäihmisille ja vammaisille asiakkaille. Perhehoitoon hakeudutaan oman työntekijän kautta.

Perhehoitolain lain mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Hyvinvointialueella järjestetään säännöllisesti perhehoidon ennakkovalmennuksia sekä kehitysvammaisten että ikäihmisten perhehoitajaksi aikoville.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitaja ja perhekoti hyväksytään hyvinvointialueen toimesta. 

Erilaiset perhehoidon muodot

Lyhytaikainen perhehoito on vaihtoehto omaishoitajan vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajanjakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntouttava välivaihe tai pysyvämpi asumisen järjestely. Henkilöille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan, pitkäaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto.

Määräaikaista perhehoitoa toteutetaan väliaikaisena järjestelynä esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa, perhehoitopaikkaa vaihdettaessa tai odotettaessa pitempiaikaista asumispaikkaa.

Säännöllinen päiväaikainen perhehoito on säännöllistä, toistuvaa ja suunnitelmallista, ja se tulkitaan lyhytaikaiseksi perhehoidoksi. Hoidon kesto 8–10 tuntia vuorokaudessa. Perhehoito tapahtuu perhekodissa.

Kotiin annettava perhehoito. Perhehoidossa voi olla myös yksin asuva henkilö, joka tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa annetaan myös hoidettavan kotiin.

Osapäiväisessä perhehoidossa vietetään enintään 10 tuntia tai muu sovittu ajanjakso päivällä tai illasta aamuun. Päivällä tapahtuva osapäiväinen perhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle.

Perhehoidossa eletään yhdessä arkea. Osavuorokautiseen perhehoitoon sisältyy aterioista aamupala, lounas sekä päiväkahvi. Yön yli kestävään perhehoitoon sisältyy yöpyminen ja edellä mainittujen aterioiden lisäksi päivällinen ja iltapala.

Kenelle

Vanhuksille, vammaisille, sairaille ja lapsille, jotka tarvitsevat paljon tukea arkeensa sekä heidän läheisilleen.

Toimi näin

Perhehoitoon hakeudutaan oman työntekijän kautta. Löydät yhteystiedot täältä.