Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Ota yhteyttä lapsiperheen tuen tarpeesta tai tee lastensuojeluilmoitus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen ja lapsiperheen asioissa

Lapsiperheen palvelutarpeen arvioinnissa sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointiin, kun sinulla on huoli omasta tai perheesi tilanteesta tai kun et tiedä, mitä pitäisi tehdä ja haluat ohjeistusta asioittesi hoitamiseen.

Myös lapsen, nuoren tai perheen kanssa työskentelevä viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen tai perheen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton, kun tilanne ei ole kiireellinen. Näissä tilanteissa yhteydenotto voi korvata lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeen. Katso toimintaohjeet, kuinka toimia kiireellisessä tilanteessa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton ja lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä lapsesta tai lapsiperheestä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Huolen aiheita voivat olla:

 • lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
 • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet tai lapsen väkivaltaisuus
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • ristiriidat perheessä
 • muut kriisit

Toimi näin kiireellisissä lastensuojeluasioissa

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon puhelin 014 266 0149 tai hätätilanteissa voit soittaa 112.

Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointiin, kun

 • tarvitset neuvontaa ja ohjausta lapsiperheiden palveluista.
 • olet huolissasi lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta.
 • olet huolissasi lapsen vanhemmasta tai perheen kokonaistilanteesta.
 • haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen.

Näin teet sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Hankasalmen, Jämsän ja Petäjäveden asukkaat voivat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton sähköisesti verkossa. 

Joutsan, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Viitasaaren ja Äänekosken asukkaat voivat tehdä yhteydenoton kirjallisesti.

Voit tehdä kirjallisen sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Palauta yhteydenotto lähimpään toimipisteeseen, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta: Toimipisteet.

Kerro vapaamuotoisessa yhteydenotossa seuraavat asiat:

 • Lapsen nimi ja henkilötunnus
 • Vanhempien yhteystiedot
 • Yhteydenoton aihe
 • Laatijan yhteystiedot.

Kuka voi tehdä yhteydenoton?

 • Lapsen huoltaja ja lapsi itse, jos kokee tarvitsevansa tukea.
 • Viranomainen asiakkaan/lapsen huoltajan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa. Jos viranomaisella ei ole asiakkaan/lapsen huoltajan suostumusta, tehdään lapsesta lastensuojeluilmoitus. 

Näin teet lastensuojeluilmoituksen

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Hankasalmen, Jämsän ja Petäjäveden asukkaat voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisesti verkossa.

Joutsan, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Luhangan, Multian, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Viitasaaren ja Äänekosken asukkaat voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen lomakkeella. Teethän lastensuojeluilmoituksen lapsen nimellä, ja jos tiedossasi on lapsen henkilöturvatunnus, niin täytät myös sen lomakkeeseen. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen myös vapaamuotoisena.

Palauta lastensuojeluilmoitus lähimpään toimipisteeseen, yhteystiedot löydät täältä.

Kerro vapaamuotoisessa lastensuojeluilmoituksessa seuraavat asiat:

 • lapsen nimi ja henkilötunnus
 • huoltajien yhteystiedot
 • lastensuojeluilmoituksen aihe eli mitä huoli koskee
 • tieto, onko ilmoituksesta kerrottu huoltajille ja/tai lapselle
 • ilmoittajan yhteystiedot
 • ilmoituksen tekee se työntekijä, joka saa asiasta tiedon.

Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä.

Mikäli olet huolissasi raskaana olevasta henkilöstä tai pariskunnasta, joka on saamassa lapsen, voit tehdä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen.

Ilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen

Kiireellisissä tilanteissa lapsen tai nuoren tilanne selvitetään heti.

Ensimmäiset 7 arkivuorokautta

 • Palvelutarpeen arvioinnin työntekijä on yhteydessä lapsen huoltajiin.
 • Lapseen ja nuoreen ollaan yhteydessä, jos se on mahdollista asian ja lapsen iän kannalta.
 • Puhelussa selvitetään perheen kokonaistilannetta, millaista tukea lapsi ja perhe toivoo tai tarvitsee sekä mitkä palvelut voisivat auttaa perhettä.
 • Joskus lapsen ja perheen tilanne selviää puheluissa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, eikä muita toimia tarvita. Puhelun perusteella perhe voidaan ohjata myös ennaltaehkäiseviin lapsi- ja perhepalveluihin.

Lapsen ja perheen tuen tarve selvitetään 3 kuukauden aikana

Lapsen palvelutarpeen arviointi aloitetaan aina, jos tarvitaan laajempaa lapsen ja perheen tilanteen kartoittamista. Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. 

Lapselle nimetään selvitystyöskentelyn ajaksi oma työntekijä. 

Selvitystyöskentelyssä voi olla lapsen ja huoltajien tapaamisia yhdessä ja/tai erikseen kotona ja/tai palvelutarpeen arvioinnin toimipaikassa. 

Selvityksen aikana pääsääntöisesti tavataan myös lapsi toimistolla, koululla/päivähoidossa tai kotona. 

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen muiden läheisten sekä lasta ja perhettä tuntevien työntekijöiden kanssa. 

Selvityksen työskentelytapa arvioidaan perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Arvioinnin jälkeen

 • Selvitys päätetään, jos tilanne on ratkennut eikä tukitoimille ole tarvetta.
 • Selvitys voidaan päättää, jos perheen tilannetta voidaan tukea ennaltaehkäisevillä palveluilla, kuten nuorisovastaanotollakotipalvelullaennaltaehkäisevällä perhetyölläperheneuvolalla tai kolmannen sektorin palveluilla.
 • Selvityksen jälkeen lapsi voi jatkaa sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa perhesosiaalityön tiimissä, jos lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Lapselle avataan lastensuojelun asiakkuus lastensuojelun avohuollossa, jos arvioidaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelun sosiaalityötä tai palveluita.

Kenelle

Kaikille, jotka tarvitsevat ohjausta tai neuvoa perheensä tilanteeseen tai ovat huolissaan lapsesta, tämän vanhemmista tai perheen kokonaistilanteesta.