Hyppää pääsisältöön

Lastentaudit

Lastentautien erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan 0–16-vuotiaiden lasten sairauksia. Lastentaudeilla tehdään tiivistä yhteistyötä lastenneurologian, lastenkirurgian ja korva-nenä-kurkkutautien sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen kanssa.

Lastentautien erikoisalaan kuuluvat lasten astman ja allergioiden, diabeteksen, sydänvikojen, kasvuun ja kehitykseen liittyvien ongelmien tutkiminen ja hoito sekä lasten munuaissairauksien, infektiotautien, suolistosairauksien, reumatautien ja vastasyntyneiden hoito.

Lastentautien vastuualueeseen kuuluu Sairaala Novassa lastenosasto, vastasyntyneiden teho-osasto, lastentautien poliklinikka ja lastentautien hoitokeskus.

Lastentaudeilla on Sairaala Novan päivystyksessä oma päivystysalue. Samoissa tiloissa hoidetaan myös muille erikoisaloille kuuluvat alle 16-vuotiaat päivystyspotilaat.

Lastentautien erikoisala tarjoaa myös maakunnallisia konsultaatiopalveluja ja koulutustoimintaa. Vaativien sairauksien hoidossa, koulutuksessa ja hoidon kehittämisessä tehdään yhteistyötä yliopistosairaaloiden kanssa.

Kaikki lastentautien tilat sijaitsevat Sairaala Novassa ja ovat juuri uudistettuja. Lastentautien toimintaperiaatteena on perhekeskeisyys eli lapsen lisäksi koko perhe otetaan huomioon hoidossa.

Lastentautien osastot

Silloin, kun lapsen tutkimus ja/tai hoito ei ole mahdollista toteuttaa päiväkäynnillä, lapsi otetaan ympärivuorokautiseen hoitoon lastenosastolle tai vastasyntyneiden osastolle.

Lastentautien osastolla hoidetaan 0–16-vuotiaita potilaita. Potilaat tulevat osastolle päivystyspoliklinikalta tai sovitusti lähetteellä. Kaikki Sairaala Novan osastojen huoneet ovat perhehuoneita.

Vastasyntyneiden hoito tapahtuu omalla vastasyntyneiden osastolla ja yhteistyössä naistentautien työntekijöiden kanssa synnytysvuodeosastolla ja synnytyssaleissa. Vastasyntyneiden osastolla hoidetaan myös alle 6 kk ikäisiä tehohoitoa vaativia potilaita ja tarvittaessa muita vauvaikäisiä.

Lastentautien hoitokeskus

Osaston yhteydessä toimii myös lastentautien hoitokeskus, jossa hoidetaan sairaalahoitoa vaativia potilaita, joiden ei ole tarpeen jäädä seurantaan ympärivuorokautisesti. Lastentautien hoitokeskuksessa toimii myös vastasyntyneiden poliklinikka, jossa seurataan pikkukeskosia ja muita vauvoja, jotka tarvitsevat kehitysseurantaa erikoissairaanhoidossa.

Lastentautien poliklinikka

Lapsen sairauden tai sairaudesta johtuvan ongelmatilanteen selvittäminen ja hoito hoidonohjauksineen tapahtuu lastentautien poliklinikalla vastaanotolla ja/tai tutkimuksissa käymällä. Lastentaudeilla tehdään moniammatillista yhteistyötä mm. sairaanhoitajien, ravitsemusterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien, kätilöiden ja muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään yhteisvastaanottoja ja tapaamisia saman käynnin yhteydessä.

Lastentautien poliklinikalla toimivat seuraavat erikoispoliklinikat:

  • Astmapoliklinikka
  • Diabetespoliklinikka
  • Endokrinologian poliklinikka
  • Munuaispoliklinikka
  • Suolistosairauksien poliklinikka
  • Sydänpoliklinikka
  • Reumapoliklinikka
  • Syöpätautien poliklinikka

Lastenlääkärit tekevät toimenpiteitä ja endoskopioita leikkaussaleissa, poliklinikalla ja hoitokeskuksessa.

PÄIVYSTYS

Sairaala Novan päivystys hoitaa myös lapsipotilaat.

Soita Päivystysapu 116 117 -numeroon aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.