Hyppää pääsisältöön

Lasten kuntoutusohjaus ja -työryhmät

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on ohjata erityisesti pitkäaikaissairaiden, vaikeavammaisten ja aistivammaisten lasten hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusohjaaja arvioi asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti hänen omassa toimintaympäristössään.

Kuntoutusohjaaja arvioi:

  • Lapsen toimintakykyä
  • Kuntoutumismahdollisuuksia
  • Kuntoutumis- ja palvelutarpeita
  • Apuvälineiden toimivuutta ja tarpeellisuutta

Lisäksi kuntoutusohjaaja antaa asiakkaan lähiyhteisölle kuntoutusta tukevia ohjeita ja neuvoja.

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmät

Hyvinvointialueen kunnissa kokoontuu lasten asioihin keskittyneitä kuntoutustyöryhmiä. Kuntoutustyöryhmiin voivat hakeutua lapset ja nuoret, joilla on laaja-alaisia haasteita, kuten ylivilkkautta, käyttäytymisen, motoriikan, hahmottamisen tai kielen kehityksen ongelmia. Kuntoutustyöryhmässä muodostetaan kokonaisnäkemys lapsen tuen tarpeista, suunnitellaan tarvittavat tuki- ja jatkotoimenpiteet sekä tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustyöryhmissä käsiteltävien asiakkaiden ikäryhmät ja moniammatillisen tiimin osallistujat vaihtelevat kunnittain.

Kenelle

Pitkäaikaissairaille, vaikeavammaisille tai aistivammaisille lapsille.

Toimi näin

Palveluun pääsee ilman lähetettä itseohjautuen tai muun tahon ohjaamana.