Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä ja toimintakykyä. Toimintaterapia alkaa toimintaterapia-arvioinnilla, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Arviointikäynnillä arvioidaan muun muassa kehonhallintaa ja kehonhahmottamista, käden taitoja ja näönvaraista hahmottamista sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa tukitoimia lapsen kehityksen tukemiseksi (esimerkiksi kehitystä tukeva harrastetoiminta, ryhmätoiminta tai yksilöllinen toimintaterapia). Painopiste on huoltajien ja lapsen lähitoimijoiden ohjaamisessa. 

Toimintaterapiaa toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan vastaanotto-, koti-, päiväkoti-, koulu- tai asiointikäynteinä tai etävastaanottona. Terapiajaksot toteutuvat joko yksilö- tai ryhmäkäynteinä. 

Toimintaterapeutti arvioi myös pienapuvälineiden tarvetta ja opastaa niiden käytössä sekä osallistuu asunnonmuutostöiden suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan. 


Toimiva -ohjaus 

Toimiva -ohjausajat on tarkoitettu perheille, joiden arki on erityisen haastavaa ja perhe tarvitsee nopeasti toimintaterapeutin ohjausta arjen helpottamiseksi. Toimiva-ohjauksen voivat perheen ohjata esimerkiksi neuvolan ja koulun terveydenhoitajat, psykologit ja erityislastentarhanopettajat. 

Toimiva-ohjaukseen vanhemmat pääsevät soittamalla työntekijälle puhelinajalla. Toimiva-ohjaus ei sisällä lapsen toimintakyvyn arviointia. 


Toimiva-ohjauksen yhteystiedot ja puhelinajat 

Haasteet painottuen sosiaalisiin suhteisiin tai leikkitaitoihin 

  • p. 040 522 0286 toimintaterapeutti Anitta Hiekkataipale, soittoaika tiistaisin klo 8.30–9.30

Haasteet painottuen aistisäätelyyn 

  • p. 050 311 9891 SI-toimintaterapeutti Niina Nieminen, soittoaika tiistaisin klo 12–13

Haasteet painottuen toiminnan ohjaukseen, itsesäätelyyn ja käyttäytymiseen

ns. nepsylapset 


  • p 050 311 9040 toimintaterapeutti Sanna Kervola-Janatuinen, soittoaika tiistaisin klo 12–13
  • p. 050 311 8199 toimintaterapeutti Milka Virtanen, soittoaika keskiviikkoisin klo 12–13


Kenelle

Lapsille ja nuorille, joille ikätasoinen osallistuminen arjen toimintoihin on haasteellisia kehityksen viivästymisen, sairauden tai vamman takia.

Toimi näin

Aloitteen tai lähetteen toimintaterapiaan voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen tai varhaiskasvatuksen tai koulun erityisopettaja. Terapeutti ottaa yhteyttä perheeseen käyntiajan sopimiseksi.