Hyppää pääsisältöön

Lääkeautomaatit

Lääkeautomaatit ovat osa kotihoidon palvelukokonaisuutta ja ne auttavat huolehtimaan lääkkeiden annostelusta, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia itse omista lääkkeenottoajoistaan. Lääkeautomaatti tarjoilee oikeat lääkkeet asiakkaalle oikeaan aikaan ja muina aikoina lääkkeet ovat automaatin lukitussa säiliössä. Mikäli asiakas ei jostain syystä ota lääkkeitään oikeaan aikaan, automaatti antaa hälytyksen kotihoitoon ja hoitaja annostelee lääkkeet uudelleen. Lääkeautomaatit ovat helppokäyttöisiä ja niiden avulla voidaan vahvistaa asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.  

Kenelle

Lääkeautomaatit voidaan myöntää henkilölle, jolla täyttyy kotihoidon myöntämisenperusteet. Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palveluihin oikeuttava tai rajaava tekijä.
Lääkeautomaatin käyttäjäksi soveltuu asiakas, joka tarvitsee apua säännöllisen lääkityksen huolehtimiseen ja hän kykenee toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti eikä ole vakavasti muistisairas, liikkuu kotona itsenäisesti, kuulee ja näkee riittävän hyvin havaitakseen lääkeautomaatin äänimerkit lääkkeenottoajasta ja käden motoriikka on riittävän hyvä, että pystyy tarttumaan lääkepussiin tai -kippoon ja laittamaan lääkkeet suuhun.

Toimi näin

Ota yhteyttä keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen.