Hyppää pääsisältöön

Kotisairaala

Jyväskylässä ja Jämsässä toimivat kotisairaalat, jotka tuottavat sairaalatasoista hoitoa potilaiden kotiin ja palveluasumisyksiköihin. Maakunnallisesti Jyväskylän kotisairaalan satelliittiyksiköiden toimintaa pilotoidaan saattohoitopotilaiden osalta vuosina 2022–2023. Satelliittiyksiköt toimivat alueen sairaalan yhteydessä.? 

Kotisairaalahoito korvaa tai lyhentää hoitoa sairaalan vuodeosastolla. Sinulle laaditaan hoitosuunnitelma ja hoidostasi vastaavat lääkäri ja sairaanhoitajat. Kotisairaalahoito voidaan toteuttaa samanaikaisesti kotihoidon palveluiden kanssa. Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon potilailleen.

Kotisairaalatoiminta on moniammatillista tiimityötä, jossa potilaan hoitoon osallistuvat lääkäri, sairaanhoitajat sekä psykososiaalisen tuen ammattilaiset yhteistyössä potilaan ja läheisten kanssa. Hoitoon voi osallistua myös muita ammattilaisia esimerkiksi haavahoitaja, fysioterapeutti, sairaalapappi sekä kolmannen sektorin toimijoita, kuten Syöpäyhdistyksen tukihenkilöt ja vapaaehtoiset.

Kotisairaalatoimintaa voidaan toteuttaa sovittuina kotikäynteinä, etäkäynteinä (videovälitteisinä etähoitokäynteinä) sekä puhelimitse tapahtuvana neuvontana ja ohjauksena. Käynnit suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Käyntejä voi olla useampia kertoja päivässä tai esimerkiksi kerran viikossa sovittuina tukikäynteinä. Ennalta suunniteltujen käyntien lisäksi kotisairaala voi tehdä tarvittaessa käyntejä potilaan tai läheisen puhelinsoiton perusteella. Kotisairaala tekee yhteistyötä kotihoidon sekä asumispalveluiden kanssa potilaiden hoidon toteuttamiseksi. Kotisairaalan lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä virka-aikana.

Jyväskylän kotisairaalassa toimii hoidon tarpeen arviointi -yksikkö (KoHTA), joka on ikääntyvien äkillisiin terveysongelmiin erikoistunut liikkuva yksikkö. Se toimii ikääntyvien palveluissa (kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä) ammattilaisten tukena akuuteissa tilanteissa. KoHTA-yksikön toiminnan tavoitteena on vähentää tarpeettomia päivystyskäyntejä, silloin kun tilanne on mahdollista hoitaa kotona.

Jyväskylän kotisairaala

  • Osastonhoitaja, p. 040 5077 476
  • Osastonylilääkäri, p. 050 463 6008

Jämsän kotisairaala

  • Hoitokoordinaattori p. 040 568 2495, hoitokoordinaattori järjestää tarvittavia apuja.

Kenelle

Kotisairaalahoidon mahdollisuus arvioidaan yksilöllisesti ja se voidaan toteuttaa hoidon ja resurssien kannalta tarkoituksenmukaisen etäisyyden päähän Jyväskylästä. Kotisairaalassa hoidetaan lapsia ja aikuisia.

Kotisairaalassa hoidetaan esimerkiksi
· infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibioottihoito
· potilaita, joilla on jatkohoidon tarve (esim. haavanhoito, avanteen hoito)
· suonensisäistä ravitsemusta tarvitsevia potilaita
· sydämen vajaatoimintaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavia potilaita
· neurologisia sairauksia sairastavia potilaita (esim. ALS-potilaat)
· palliatiivisessa hoidossa sekä saattohoidossa olevia potilaita.

Lääkäri on tehnyt arvion soveltuvuudestasi kotisairaalan potilaaksi:
· Vointisi on vakaa, etkä tarvitse jatkuvaa seurantaa.
· Selviydyt päivittäisistä toiminnoistasi itsenäisesti tai läheisten tai tukipalveluiden avulla.
· Pystyt itse tai läheisesi pystyy soittamaan puhelimella tai turvapuhelimella.
· Olet yhteistyökykyinen ja sitoutunut hoitoon.
· Kotisaattohoitopotilailta edellytetään ainakin yhden läheisen sitoutuminen hoitoon.

Kotisairaalan potilas sitoutuu hoitajan läsnä ollessa
· päihteettömyyteen ja tupakoimattomuuteen
· sovittujen aikojen noudattamiseen ja yhteistyöhön
· lemmikkieläinten kiinni pitämiseen.

Toimi näin

Kotisairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä ja kotihoidosta sekä asumispalveluista hoitajan arvion perusteella. Lähettävän yksikön henkilökunta on yhteydessä kotisairaalaan puhelimitse ja kotisairaalan lääkäri päättää, onko hoito mahdollista toteuttaa kotisairaalassa. Hoitoon tarvitaan myös potilaan oma suostumus.