Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliinisellä fysiologialla tehdään kliinis-fysiologisia tutkimuksia ja isotooppitutkimuksia, joissa mitataan potilaan elintoimintoja ja niiden säätelyä sekä yhteyttä potilaan oireisiin. Tutkimuskohteita ovat muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistö, hengityselimistö, tuki- ja liikuntaelimistö sekä ruoansulatuselimistö.

Kliinis-fysiologisia tutkimuksia hyödynnetään elimistön toiminnan kartoittamiseksi sairauksien määrityksessä, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa sekä leikkauskelpoisuuden arvioinnissa ja työkykyisyyden määrittämisessä. Tutkimukset mittaavat joko elimistön sähköistä tai mekaanista toimintaa tai sen aineenvaihduntaa. Tutkimukset voidaan tehdä levossa tai kuormitusten ja altistusten yhteydessä. Osa tutkimuksista tehdään kertamittauksina ja osa puolestaan vuorokausiseurantoina.

Isotooppitutkimuksilla tutkitaan elinten ja kudosten toimintaa. Tutkimuskohteina ovat mm. sydän, luusto, keuhkot, aivot, munuaiset ja imutiet. Tutkimuksissa käytetään tutkimusaineena radioaktiivisia lääkeaineita, jotka useimmiten joko pistetään verenkiertoon tai annetaan suun tai hengityksen kautta. Tutkimusaine hakeutuu haluttuun elimeen, jota kuvataan gammakameralla. Radioaktiivisilla isotoopeilla voidaan myös hoitaa sairauksia, kuten kilpirauhassyöpää.

Tukea ja ajantasaista tietoa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista löydät Terveyskylän sivuilta