Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on henkilölle välttämätöntä apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa. Se on vammaispalvelulain mukaista palvelua, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus.

Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Henkilökohtainen apu on:

Välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta tarvitsee apua vamman tai sairauden vuoksi. Henkilökohtainen apu on itsenäisen elämän mahdollistamista vaikeavammaiselle henkilölle.

Henkilökohtainen avustaja auttaa:

 • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Palvelua tuotetaan yleisimmin työnantajamallilla, mutta myös palvelusetelillä ja ostopalveluna, henkilökohtaisella budjetilla tai hyvinvointialueen omana toimintana. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana eli hän palkkaa itselleen avustajan ja toimii hänen työnantajanaan.

Henkilökohtaisen avun keskus (HAVU-keskus) on aloittanut keväällä 2023

Hyvinvointialueella henkilökohtaista apua koordinoi henkilökohtaisen avun keskus. Henkilökohtaisen avun keskus ohjaa ja neuvoo henkilökohtaisen avun työsopimuksen osapuolten työsuhteeseen liittyvissä asioissa. HAVU-keskus auttaa ja tukee työnantajamallia käyttäviä työnantajia ja heidän työntekijöitään.

Henkilökohtaisen avun keskus tarjoaa käytännön apua muun muassa:

 • Neuvontaa ja opastusta asiakkaille, joilla henkilökohtainen apu työnantajamallilla
 • Käytännön tukea työnantajuuteen liittyvien lomakkeiden täyttämisessä
 • Avustajavälitys; avustajien välitystä työnantajille ja avustajien opastusta työtehtävissä
 • Tiedottamista, ohjeistuksia, koulutusta sekä vertaistukitoimintaa
 • Kotikäynnit ja henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella.
 • Avun järjestämisessä hyödynnetään laajasti myös digitaalisia palveluja.

Henkilökohtaisen avun keskuksen verkkosivuille.

Kenelle

Vammaisille ja sairaille, jotka tarvitsevat apua tavanomaiseen elämään liittyviin toimiin, kuten arkiaskareissa selviytymiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai opiskeluun.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaispalveluihin.