Hyppää pääsisältöön

Erityishuollon palvelut

Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut järjestetään ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla, silloin kun ne ovat riittäviä sekä kehitysvammaisen henkilön edun mukaisia. Palvelut järjestetään kehitysvammalain nojalla, jos sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia. Erityishuolto on tarkoitettu henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi, ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluita. Jokaisen asiakkaan palveluntarve arvioidaan aina yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon kirjataan kaikki palvelut, joita hänelle myönnetään kehitysvammalain perusteella. Erityishuollon tavoitteena on omannäköisen elämän mahdollistavat riittävät palvelut. Palveluissa tuetaan asiakkaan osallisuutta, voimavaroja ja toimintakykyä. Lakiuudistuksen myötä palveluihin voi tulla muutoksia.

Kenelle

Kehitysvammaisille henkilöille, joille sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaispalveluihin.