Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Anestesiologia ja tehohoito

Anestesiologian ja tehohoidon erikoisala koostuu kahdesta osasta:

  • Anestesia eli kivunhoito, puudutus ja nukutus
  • Tehohoito eli elintoimintojen ylläpito, hoito ja tarkkailu

Alalle erikoistuneiden anestesialääkäreiden erityisosaamiseen kuuluu kivunhoito sekä hengityksen, verenkierron ja nestetasapainon, eli elintärkeiden vitaalielintoimintojen ylläpito ja hoito.

Anestesialääkärin tehtävät liittyvät esimerkiksi

  • akuuttiin kipuun, esimerkiksi synnytyksen yhteydessä,
  • krooniseen kipuun, joka on jäänyt pysyväksi tai jopa elinikäiseksi,
  • ensihoitoon, jossa vakavat elintoimintojen häiriöt on hoidettava nopeasti kuntoon,
  • elintoimintojen häiriöön,
  • leikkaustoimenpiteeseen, joka aiheuttaisi sietämättömiä kipuja ilman kivunlievitystä,
  • muihin yksiköihin tarjottaviin konsultaatiopalveluihin.

Anestesia ja leikkaushoito

Anestesia ja tehohoito ovat irrottamaton osa leikkaustoimintaa, sillä kirurgiset toimenpiteet vaativat aina kivunlievitystä tai nukutusta ja elintoimintojen jatkuvaa tarkkailua. Leikkaukset vaativat monialaista yhteistyötä eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa, joten niihin osallistuu aina vähintäänkin leikkaava lääkäri, anestesialääkäri sekä hoitajia. Leikkausten yhteydessä anestesiahoitoon kuuluu potilaan terveydentilan arviointi ennen leikkauspäätöksen tekoa sekä leikkauksen aikainen ja jälkeinen anestesiavalvonta.

Tietoa tehohoidosta

Tehohoito on potilaalle tärkeiden elintoimintojen esimerkiksi hengityksen ja verenkierron valvontaa, ylläpitoa ja hoitoa. Elintoimintahäiriö tai sen uhka voi syntyä sairauden tai onnettomuuden seurauksena tai liittyä leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Tehohoidossa potilaasta pitävät huolta tehohoitoon perehtyneet lääkärit ja sairaanhoitajat. Teho-osastolla on 8 tehohoitopaikkaa ja valvontaosastolla yhteensä 18 hoitopaikkaa. Valvontaosastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat osastohoitoa vaativampaa, mutta tehohoitoa kevyempää hoitoa. Vanhan sairaalan neurovalvonnan paikat löytyvät uudelta yhdistetyltä valvontaosastolta. Tampereen sydänsairaala vastaa sydänvalvonnan toiminnasta.

Teho-osastolle potilaat voivat päätyä joko leikkaus- tai vuodeosastolta, toisesta sairaalasta tai hoitolaitoksesta, tai sairaalan päivystyksen kautta suoraan kotoa. Yleensä potilaiden tila on huonontunut nopeasti, eikä hoitoa näin ollen ole voitu suunnitella etukäteen. Teho-osastolla potilaan tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, jotta havaitaan heti välitöntä hoitoa vaativat voinnin muutokset. Seurannassa ja hoidossa, sekä elintoimintojen tukemisessa käytetään tehohoitoon kehitettyjä laitteita. Sairaalamme teho-osastolla hoidamme potilaita Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden mukaisesti.

Kiireellistä sydän- tai neurokirurgista hoitoa tarvitsevat potilaat siirretään tarvittaessa yliopistosairaalaan osaavan henkilökunnan saattamana. Yliopistosairaaloihin on keskitetty myös lapsipotilaiden vaativampi tehohoito sekä palovammapotilaiden tehohoito.