Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen TKKI-neuvottelukunta kokoontui 16.5.2024.

Uutinen

Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKKI) neuvottelukunnassa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessuurit

16.5.2024

Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKKI) neuvottelukunta kokoontui 16.5.2024 hyvinvointialueen Viitaniemen toimipisteessä.

Neuvottelukunta edistää aloitteillaan ja lausunnoillaan hyvinvointialueen toiminnan tavoitteellista kehittämistä, tietoon perustuvaa toimintaa sekä yhteistyötä ja kumppanuuksia tutkimuksen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Työ liittyy tutkimuksen, osaamisen ja koulutuksen rooliin ja tulevaisuuden ennakointiin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessuurit

Neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessuuria. Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.5.2023, että Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa TKKI- toimintaansa viiden yhteisprofessuurin perustamisella yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Professuurit on kohdennettu uudistumisen strategisille painopistealueille: hoito- ja sosiaalitieteisiin, nuorisopsykiatriaan, työkyvyn ylläpitämiseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Professuurit laajentavat tutkimus- ja kehittämistyötä koko hyvinvointialueen toimintaa tukevaksi. Tavoitteena on syventää ja monipuolistaa yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä Työterveyslaitoksen kanssa.

 Yhteisprofessuurit ovat seuraavat:

  •  Sosiaalityön työelämäprofessuuri
  •  Hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimuksen apulaisprofessuuri
  •  Työkyvyn edistämisen työelämä- tai tutkimusprofessuuri
  •  Nuorisopsykiatrian professuuri

 • Hoitotieteen professuuri

Näistä kolme ensimmäistä professuuria on täytetty ja ne sijoittuvat Jyväskylän yliopistoon. Jyväskylän yliopiston ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimuksen apulaisprofessorin tehtävään juuri valittu Sami Äyrämö ja Jyväskylän yliopiston ja hyvinvointialueen yhteisessä tehtävässä 1.1.2024 aloittanut sosiaalityön työelämäprofessori Minna Kivipelto esittäytyivät kokouksessa ja kertoivat tutkimusalastaan ja suunnitelmistaan hyvinvointialueen osalta. 

Tieto-ohjelma ja TKKI-ohjelma

Neuvottelukunnassa esiteltiin katsaukset aluehallituksen hyväksymistä Tieto-ohjelmasta ja Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio (TKKI) -ohjelmasta, jotka ovat osa hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa ja niiden toiminta nojaa hyvinvointialueen strategisiin menestystekijöihin.

Tieto-ohjelman lyhyen aikavälin tavoitteena (2024–2025) on vahvistaa tiedolla johtamisen edellytyksiä osaamisen, työvälineiden ja tiedon laadun osa-alueilla. Pidemmällä aikavälillä (2026–2030) on tarkoitus syventää kyvykkyyksiä kohti analyyttistä ja optimoitua, tiedolla johdettua organisaatiota. Tieto-ohjelmassa kuvataan kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään resurssien, prosessien, arkkitehtuurin, tiedon ja toiminnan näkökulmasta.

Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio (TKKI) -ohjelma linjaa muun muassa sitä, miten Keski-Suomen hyvinvointialue TKKI-toimijana tiivistää kumppanuutta korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Ohjelma vahvistaa innovaatiotoimintaa, henkilöstön kehittymistä ja osallisuutta sekä monipuolistaa tutkimusta ja kehittämistyötä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen aloilla. Esimerkkinä innovaatiotoiminnasta on Hyvän arjen opetus- ja tutkimuskeskus, jonka konseptointityötä hyvinvointialue tekee parhaillaan EduJyväskylä-toimijoiden kanssa.

YTA-sopimuksen valmistelutilanne

Neuvottelukunta käsitteli Itä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen (YTA-sopimus) valmistelun tilannekatsauksen.

Hyvinvointialueet on lainsäädännössä jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Keski-Suomen hyvinvointialue kuuluu Itä-Suomen yhteistyöalueeseen, joka muodostuu Keski-Suomen lisäksi Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueista.

Hyvinvointialueiden yhteistyöstä säädetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislaissa, jonka mukaan yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta.

Sopimus tehdään valtuustokausittain ja sopimuksen hyväksyy hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 11.6.2024. Yhteistyöalueiden ensimmäinen yhteistyösopimus tulee olla hyväksytty ja allekirjoitettu 31.12.2024 mennessä.

Lisätietoja:

  • Pekka Neittaanmäki, TKKI-neuvottelukunnan puheenjohtaja, p. 040 550 7005, pekka.neittaanmaki(at)hyvaks.fi
  • Lasse Leppä, konsernipalveluiden toimialajohtaja, neuvottelukunnan esittelijä, p. 050 599 9545, lasse.leppa(at)hyvaks.fi