Hyppää pääsisältöön

Sairaalapalveluiden vastuualueelle perustetaan toiminnan ja talouden ohjausryhmä

4.4.2024

Keski-Suomen hyvinvointialue kohdentaa erityistoimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan sairaalapalvelun vastuualueelle erityisesti erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden hallinnan sekä ennustettavuuden parantamiseksi.

Sairaalapalveluiden vastuualueelle asetetaan toiminnan ja talouden ohjausryhmä 1.4.–31.12.2024 väliseksi ajaksi etsimään ratkaisuja sairaalapalveluiden toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi ja talousarviossa pysymiseksi sekä sen arvioimiseksi mistä kustannusten kasvu ja talousarvion toteutumisen ongelmat johtuvat.

Ohjausryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon kustannukset suhteessa alueen väestön palvelutarpeeseen, etsiä kustannuksia hillitseviä ratkaisuja sekä sairaalapalvelujen sisäisistä toiminnoista että sen yhteyksistä muihin vastuualueisiin, selvittää vastuualueen talousarvion olennaisten poikkeamien syy-seuraussuhteet sekä kartoittaa keskeisten prosessien toimivuus ja muutostarpeet. Ohjausryhmä huomioi työskentelyssään kansallisen sairaalaselvitystyön sekä valvovan viranomaisen antamia määräyksiä kiireettömän hoidon hoitoon pääsyn korjaamiseksi.

Ohjausryhmään nimetään Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajaylilääkäri, sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualuejohtaja, talouspalveluiden edustaja sekä edustajia aluehallituksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajalla on ohjausryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi ohjausryhmän tueksi hankintaan ulkopuolista asiantuntijatyötä.

Ohjausryhmä voi perustaa alatyöryhmiä esimerkiksi valmistelemaan, tekemään selvitystyötä tai varmistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation toteutumista sekä kutsua tarpeen mukaan muita asiantuntijoita kuultavaksi ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä raportoi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajalle sekä aluehallitukselle.

Lisätietoja:

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi
  • 5.4.2024 alkaen Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi