Hyppää pääsisältöön
Yhteistyö, kolme kättä päällekkäin yhdessä.

Uutinen

Oppilaitosten yhteisöllisen työn kehittäminen yksi Keski-Suomen alueellisen opiskeluhuollon suunnitelman 2024–2025 keskeisistä tavoitteista

8.3.2024

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän yhteistyö on toimivaa Keski-Suomessa.

Oppilaitosten yhteisöllisen hyvinvointityön kehittäminen on nostettu Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuollon suunnitelman yhdeksi keskeisimmistä tavoitteista.

Opiskeluhuollon keskeinen tehtävä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva yhteisöllinen työ. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi rakentuu muun muassa hyvinvoivasta opiskeluyhteisöstä sekä terveellisestä ja turvallisesta opiskeluympäristöstä.

Keski-Suomessa yhteisöllisyyden kehittämistyö käynnistetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Keväällä 2024 pilotoidaan kyselytutkimus viiden oppilaitoksen henkilöstölle ja näissä oppilaitoksissa työskenteleville opiskeluhuollon työntekijöille. Kyselyn tuloksia hyödyntäen pilottioppilaitoksissa järjestetään koulutukselliset kehittämistyöpajat syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana, kun hankkeen rahoitus on varmistunut. Pilotissa saatujen kokemusten pohjalta kehittämistyöpajoja tarjotaan myös muihin Keski-Suomen oppilaitoksiin.

– Haemme kyselyn ja koulutuksen avulla kehittämiskohteita ja yhteisöllistä näkökulmaa oppilaitosten hyvinvointityöhön, selventää opiskeluhuollon palvelujohtaja Paula Käyhkö hyvinvointialueelta.

Alueellisesta opiskeluhuollon suunnitelmasta suuntaviivoja opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä hyvinvointialueen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelma 2024–2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 5.12.2023.

Suunnitelma on laaja käsikirja opiskeluhuollon järjestämisestä, ja sen tulee perustua oppilaitosten ja kuntien opiskeluhuollon suunnitelmiin.

– Alueellinen suunnitelma on hyvä yleiskäsikirja opiskeluhuollon järjestämisestä. Suunnitelma on laaja ja vaatii perehtymistä. Se toimii myös koulutuksen järjestäjälle kivijalkana toiminnan suunnittelussa. Toivonkin omasta puolestani, että jokainen sivistystoimenjohtaja ja rehtori perehtyy siihen, kannustaa alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän jäsen, Äänekosken kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän yhteistyö toimivaa Keski-Suomessa

Opiskeluhuollon suunnitelma on lakisääteinen asiakirja ja sen valmistelusta on vastannut alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä, joka toimii hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä. 
Kuntaliitto ja Hyvil toteuttivat marraskuussa kyselyn kunnille sekä muille koulutusta järjestäville kuntataustaisille organisaatioille siitä, miten yhteistyö kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä hyvinvointialueiden välillä eri alueilla toimii. Vastaajat arvioivat muun muassa lakisääteisen alueellisen yhteistyöryhmän työskentelyn toimivuutta. Keski-Suomen yhteistyöryhmä sai kolmanneksi parhaan tuloksen Kymenlaakson ja Helsingin jälkeen. Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia keskisuomalaisista kuntavastaajista piti yhteistyötä melko tai erittäin toimivana.

Myös Ville Härtsiä pitää yhteistyöryhmää toimivana rakenteena.
– Yhteistyöryhmässä on harkitusti edustajia koulutuksesta ja sivistystoimesta huoltajiin ja opiskelijoihin sekä hyvinvointialueen edustajiin. Uskon, että ryhmästä hyvinvointialue saa kokemusta, näkemystä ja kokonaiskuvaa opiskeluhuollon palveluiden määrälliseen ja laadulliseen pohdintaan paremmin kuin vain pelkästään vuoropuhelussa yksittäisten kuntien kanssa, opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä pohtii.

– Ensimmäisenä vuonna yhteistyöryhmässä on muun muassa valmisteltu suunnitelma ja luotu tilannekuvaa. Jatkossa on paremmin mahdollista nostaa esiin asioita, pureutua probleemiin ja solmukohtiin, miettiä yhteisiä toimintatapoja, käydä keskusteluja ja työstää asioita omissa verkostoissa. Esimerkiksi huhtikuussa meillä on pohjoisen alueen kuntien kanssa yhteinen palaveri. Pohdimme yhdessä opiskeluhuollon osalta toimintakulttuurin kehittämistä ja sitä saisimmeko pohjoisella alueella tiettyihin opiskeluhuollon asioihin yhtenäisiä toimintatapoja, Ville Härtsiä selventää.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän kokoukset 2024

Keski-Suomen alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä. Vuonna 2024 työryhmällä 4 kokousta: kokoukset ovat 13.2., 7.5., 10.9. ja 12.11.

Lisätietoja:

•    Hyvinvointialueen opiskeluhuollon palvelujohtaja Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, paula.kayhko(at)hyvaks.fi
•    Äänekosken kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, p. 040 509 3657, ville.hartsia(at)aanekoski.fi
•    Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelma 2024–2025
•    Kuntaliiton ja Hyvilin kysely opiskeluhuollon yhteistyön toimivuudesta
•    Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän verkkosivu ja muistiot