Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Meneillään olevasta Teams-kokouksesta otetussa kuvassa on dialla kymmeniä eri ammatteja, joita hyvinvointialueelta löytyy. Monipuolisista mahdollisuuksista kertovat videokuvan kera Heljä Lundgrén-Laine ja Essi Rantala.

Uutinen

Lukiolaiset yllättyivät hyvinvointialueen monipuolisuudesta työnantajana

19.4.2024

Keski-Suomen hyvinvointialue osallistui Gradia-lukioiden järjestämään työelämä- ja korkeakouluviikkoon, jossa ensimmäisen vuoden lukiolaiset pääsivät tutustumaan virtuaalisesti hyvinvointialueeseemme ja ammattilaisiimme kahden päivän ajan 15.–16.4.

Verkkototeutuksen kautta järjestetty työelämään tutustuminen on oivallinen keino saada koko ikäluokka kerralla tutustumaan alueen merkittäviin työllistäjiin, joita oli hyvinvointialueemme lisäksi tänä vuonna mukana myös Euroopan parlamentti, Keski-Suomen Osuuspankki, Ilmasotakoulu ja Metsä Group. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkototeutukseen osallistui lähes 60 nuorta.

Tietoa hyvinvointialueen tehtävistä ja työympäristöistä

Ensimmäisen päivän aluksi Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine ja opetusylihoitaja Essi Rantala esittelivät lukiolaisille hyvinvointialueen rakentumista, tuotettavia palveluita sekä kertoivat esimerkkejä eri ammateista ja tehtävistä, joita hyvinvointialueella tarvitaan.

Syvällisemmin eri ammattilaisten työarkeen nuoret pääsivät tutustumaan pienryhmissä, joissa yhteensä 11 eri alan ammattilaista kertoivat työtehtäviensä sisällöistä ja siitä, minkälaisia koulutus- ja urapolkuja heillä on. Lukiolaisilta saadun palautteen mukaan ammattilaisilta itseltään kuultu näkemys omasta työstä avarsi heidän aikaisempaa mielikuvaansa sote-alan arjesta. ” Työnteko ei vaikuta yhtä hektiseltä kuin oletin sen olevan. Yhteistyötä tehdään paljon ja sote-alat sisältävät monta eri ammattia”, kommentoi eräs lukiolainen palautteessaan.

Kestävä kehitys ja turvallinen työympäristö tärkeää nuorille

Toisena vierailupäivänä keskityttiin kestävän kehityksen ja turvallisuuden teemoihin, joita olivat valottamassa tulevaisuuden työelämätaitojen näkökulmasta henkilöstön kehittämispäällikkö Carita Lepikonmäki, turvallisuuspäällikkö Jaakko Rantala sekä ympäristöasiantuntija Minna Salonen.

Lukiolaiset kertoivat, millainen olisi ihanteellinen tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan tai pelastustoimen työ, jossa he voisivat nähdä itsensä ammattilaisena. Moni kertoi, että heitä kiinnostaisi työskennellä tulevaisuudessa ihmisläheisessä ja merkityksellisessä työssä, kuten lääkärinä, sosiaalityöntekijänä, psykologina, hoitajana tai pelastustoimen tehtävissä. Toisaalta myös muut sote-alalla tärkeät tukipalveluiden ammatit kiinnostivat. Nuoret pitävät tärkeänä, että tulevaisuuden työssä ja työympäristöissä huomioidaan työhyvinvointi ja turvallisuus sekä vastuullisuus ja ekologinen kestävyys. ” Toivoisin, että työpaikassa tuettaisiin yhteisöllisyyttä ja siellä oltaisiin tasavertaisia ja moikattaisiin kaikkia”, eräs lukiolainen toteaa.

Nuorilta saamamme palautteen mukaan päivät olivat oikein onnistuneet, ja he olivat saaneet päivistä irti hieman toivottua enemmänkin. Kiitos kaikille ammattilaisille ja asiantuntijoille osallistumisestanne päivien sisältöihin! On arvokasta, että annamme nuorille realistista ja kannustavaa tietoa arjen työelämästä ja eri mahdollisuuksista opiskella ja edetä uralla.