Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Kolme aikuista ulkona sauvakävelylenkille lähdössä.

Uutinen

Kunnille ja kolmannelle sektorille tukea hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuvaamiseen PTV:ssä ja Lähellä.fi:ssä

22.4.2024

Kehitämme hyvinvointitarjotinta, joka kokoaa Keski-Suomen alueen hyvinvointia ja terveyttä edistävät (hyte) toiminnat ja palvelut yhteiselle alustalle.

Alustan avulla kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden toiminta saa lisää näkyvyyttä, kun tiedot löytyvät helposti, saavutettavasti ja ajantasaisesti yhdestä paikasta hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen rinnalta.

Jotta hyte-toiminnat ja -palvelut löytyvät tulevaisuudessa hyvinvointitarjottimelta, tulee niistä tehdä kuvaus tai ilmoitus Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Palvelutietovarantoon (PTV; kunnat) tai Lähellä.fi-palveluun (kolmannen sektorin toimijat).

Tukitunneilta vinkkejä ja ohjausta toiminnan kuvausten tekoon

Tuemme kuntia ja kolmannen sektorin toimijoita hyte-palveluiden ja -toimintansa tunnistamisessa sekä kuvaamisessa. Järjestämme kevään 2024 aikana matalan kynnyksen tukitunteja hyte-toiminnan PTV-kuvausten ja Lähellä.fi-ilmoitusten laatimiseen erityisesti kunta- ja kolmannen sektorin toimijoille. Vertaistukea ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjoamalla varmistamme, että hyvinvointitarjottimelta löytyy monipuolisesti Keski-Suomen kuntien, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden hyvinvointia edistävä toiminta laadukkaasti ja ajantasaisesti kuvattuna kaikkien maakuntamme asukkaiden hyödynnettäväksi.

Jos et ole varma, onko toimintanne hyteä ja nouseeko se tarjottimelle, niin tule mukaan ja mietitään asiaa yhdessä. Vaikka olisit jo PTV- tai Lähellä.fi-konkari, voit tulla varmistamaan, että toimintanne löytyy tarjottimelta.

Hyvinvointitoiminnan kuvaamisen työpajat 6.5. alkaen Teamsissa. Kaikkiin tilaisuuksiin liitytään tällä linkillä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Voit halutessasi osallistua yhteen tai useampaan pajaan.

 • Liikuntapalvelut ja -toiminta sekä lähiluonnossa liikkumisen mahdollistaminen
  ma 6.5. klo 13–14 ja ke 8.5. klo 9–10
 • Kulttuurihyvinvoinnin ja kulttuuriharrastamisen tuen palvelut ja toiminta
  ma 13.5. klo 13–14 ja to 16.5. klo 9–10
 • Elämäntapaohjauksen, terveystaitojen ja terveellisen ravitsemuksen edistämisen palvelut ja toiminta
  ma 20.5. klo 13–14 ja to 23.5. klo 9–10
 • Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
  to 30.5. klo 9–10 ja ma 3.6. klo 13–14
 • Osallisuuden edistämisen palvelut ja toiminta  
  to 6.6. klo 9–10 ja ma 10.6. klo 13–14

Tapaamisten teemat ja aiheet voivat vaihtua alla ilmoitetusta osallistujilta nousevien toiveiden tai tarpeiden mukaan. Jos et ole varma, minkä teeman alle oma toimintasi tai palvelusi kuuluu, voit tulla mihin tahansa pajaan ja mietitään asiaa yhdessä.

Jos kaipaat tukea PTV:n käyttöön teknisestä näkökulmasta, voit osallistua DVV:n digiklinikoille.

Lähellä.fi:hin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry:n Matti Tervaniemeen matti.tervaniemi@kyt.fi.

Hyvinvoivat asukkaat ovat yhteinen etumme

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on kuntien, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteinen tehtävä. Hyvinvointia edistetään laaja-alaisesti esimerkiksi erilaisten luonto-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla sekä järjestämällä asukkaille muun muassa erilaisia kohtaamispaikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ja toiminnan näkyvyyden lisääminen on yksi tapa edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Näin asukkaiden on helpompi löytää ja hakeutua omaa hyvinvointiaan edistävään toimintaan mukaan. Toisinaan toiminnan löytämisessä auttaa sosiaali-, terveys- tai muun ohjausalan ammattilainen, jolloin on tärkeää, että myös ammattilaisen on mahdollista etsiä ja löytää ajantasaista ja luotettavaa tietoa myös muiden kuin oman organisaation tuottamista palveluista ja toiminnasta.  

Tule mukaan tekemään yhdessä hyvinvoiva ja houkutteleva Keski-Suomi! 

Lisätietoja

 • Saara Wahlroos, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma,
 • Elina Lahtinen, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma

 

Hyvinvointitarjotinta kehitetään osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti, kynnyksettömästi ja monikanavaisesti. Ohjelman tavoitteena on purkaa koronan aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Lisäksi ohjelmassa vahvistetaan ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia vahvistavien palvelujen piiriin pääsyä.

Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Ohjelma noudattaa kansallisen Kestävän kasvun ohjelman suuntaviivoja ja kehittäminen kulkee rinnakkain Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian kanssa.

Image