Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtajan rekrytointi käynnistyi ajalle 8.3.-28.3.2024

8.3.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtajan viran rekrytointi käynnistyi perjantaina 8.3.2024 ja hakuaika päättyy torstaina 28.3.2024 kello 15.45. Hakuilmoitus on julkaistu osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Sosiaalihuollon johtajan virkavalinnasta päättää aluehallitus.
Hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtajan virka on vapautumassa 1.9.2024 alkaen, sitä ennen pidettävien vuosilomien vuoksi tehtävä tulisi täyttää 1.6.2024 lukien.

Kelpoisuusvaatimukset virkaan

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7§ mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, laaja johtamiskokemus sosiaalihuollon alalta ja vahva alan lainsäädännön tuntemus. Eduksi katsotaan tohtorin tutkinto sekä kokemus toimielintyöskentelystä esittelijän roolissa.

Sosiaalihuollon johtajan tehtävät

Sosiaalihuollon johtaja toimii hyvinvointialueen sosiaalihuollon ylimpänä viranhaltijana ja sosiaalihuollon johtajan tehtävään kuuluu edistää laaja-alaisesti vastuu- ja palvelualueiden välistä toiminnallista integraatiota, ammattiryhmien välistä prosessi-integraatiota, sekä vahvistaa yhteistyötä ja kehittämistä organisaation eri tasoilla. Lisäksi sosiaalihuollon johtaja edistää oman alansa koulutusta ja ammatillista kehittymistä sekä ylläpitää oppilaitosyhteistyötä.


Sosiaalihuollon johtaja on hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmän jäsen ja hän toimii esittelijänä yksilöasiainjaoksessa. Professiojohtajien esihenkilönä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja.
 

Linkki työpaikkailmoitukseen: Sosiaalihuollon johtaja (Keski-Suomen hyvinvointialue) - Keski-Suomen hyvinvointialue - Kuntarekry