Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen Sairaala Nova kesäpäivänä.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueella toteutettava taito- ja simulaatiokoulutus täyttää edelleen eurooppalaiset laatukriteerit.

11.3.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tietotaitokeskuksessa toteutettu ammatillinen taito- ja simulaatiokoulutus sai uudelleen akkreditoinnin eurooppalaiselta NASCE (Network of accredited skills centers in Europe) verkostolta Brysselissä (9.2.2024).

Tietotaitokeskuksen toiminta käynnistyi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuonna 2008. Tietotaitokeskus on toiminut NASCE akkreditoituna koulutustoimintana yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 alkaen. Sairaala Novassa sijaitseva Tietotaitokeskus on ensimmäinen ja edelleen ainoa suomalainen akkreditoitu keskus. Hyvinvointialueen nyt saama akkreditointi on voimassa vuoden 2026 loppuun, jonka jälkeen sitä on haettava uudelleen.

Akkreditoinnilla tarkoitetaan, että toiminta on todettu Tietotaitokeskuksessa kansainvälisten kriteerien perusteella korkeatasoiseksi ja laadukkaaksi. Keski-Suomen hyvinvointialueen ammatillinen taitokoulutus täyttää siis kaikki sille asetetut kansainväliset laatuvaatimukset. Laatua arvioidaan koulutusten toteutuksen ja laajuuden, pedagogisen suunnittelun, johtamisen, jatkuvan arvioinnin, kehittämisen ja rahoituksen näkökulmista.

Tietotaitokeskus tukee merkittävällä tavalla Keski-Suomen hyvinvointialueen vahvaa terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen brändiä. Perinteisesti taito- ja simulaatiokoulutusta on tuotettu operatiivisten ja muiden toimenpidekeskeisten alojen koulutustarpeisiin. Jatkossa taitokoulutuksen tutkitusti hyödyllisiä koulutusmalleja tullaan soveltamaan hyvinvointialueella aiempaa monialaisemmin.

Eurooppalaiseen NASCE verkostoon kuuluu tällä hetkellä 14 erilaista, korkeatasoista terveydenhuollon taitokoulutuskeskusta ympäri Eurooppaa. Jyväskylässä sijaitsevan Tietotaitokeskuksen lisäksi keskuksia on esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Irlannissa, Kreikassa ja Ranskassa. Keskukset ovat omissa maissaan kansallisesti johtavia terveydenhuollon koulutuksen toimijoita sekä tutkimusperusteisia koulutuksen kehittämisen keskuksia.

Keski-Suomen hyvinvointialueella Tietotaitokeskuksen tarjoamaa taito- ja simulaatiokoulutusta ohjaa monitieteinen ohjausryhmä ja laaja-alainen kouluttajien neuvottelukunta. Molempia ryhmiä tullaan täydentämään ja ryhmät kutsutaan koolle kevään 2024 aikana

NASCE:n nettisivut: NASCE - Accredited centers (nascenet.org)