Hyppää pääsisältöön
Aluehallitus kokous

Uutinen

Aluehallitus esittää lisäaikaa perhehoitajien korotettujen palkkioiden yhdenmukaistamiseen

21.2.2023

Aluevaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä 29.11.2022 noin 400 000 euron lisäkohdennuksesta lastensuojelun perhehoitoon.

Määrärahalla perhehoidon peruspalkkiota ja kulukorvauksia on yhdenmukaistettu ja korotettu. Lisäksi palkkioihin on tehty indeksikorotukset. Toimenpiteillä on haluttu lisätä lastensuojelussa perhehoitajien määrää sekä tasoittaa aiempia kuntien välisiä palkkioeroja. Vuoden alusta alimpia palkkiota aiemmin saaneiden perhehoitajien korvaukset ovat nousseet ja korkeimpia korvauksia saaneiden pysyneet entisellään.

Peruspalkkion ja kulukorvauksen lisäksi perhehoitajat voivat saada korotettua palkkiota lapsen hoidon vaativuuden tai muun erityisperusteen vuoksi. Korotetuissa palkkioissa erot kuntien välillä ovat olleet erityisen suuret.

Aluevaltuuston 29.11.2022 tekemä päätös sisälsi liitteen, jossa korotetut palkkiot, niiden perusteet sekä hyvinvointialueen maksama korvaus perhehoitajan lomanjärjestämisen kustannuksista oli määritelty virheellisesti. Liitteeksi oli tullut epähuomiossa luonnos valmistelun aiemmasta vaiheesta. Valmistelun eri vaiheissa oli tunnistettu, että tämä malli ei varmistaisi sellaisenaan perhehoitajien yhdenvertaisuutta.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että perhehoitajien korotetut palkkiot säilyvät toistaiseksi samoina mitä kunnat ovat aiemmin maksaneet lisättynä indeksikorotuksella. Korotettujen palkkioiden yhdenmukaistaminen vaatii toimeksiantosopimusten läpikäynnin jokaisen perhehoitajan kanssa. Tämä vaatii aikaa. Näin voidaan varmistua korotetun palkkion yhdenvertaisuudesta koko Keski-Suomen alueella. Aluehallitus käsitteli asiaa tänään 21.2. kokouksessaan.

Lastensuojelun perhehoitajien korotetusta palkkiosta tehdään koko hyvinvointialuetta koskeva uusi esitys aluevaltuustolle kun jokaisen korotettua palkkiota saavan perhehoitajan kanssa on käyty heidän toimeksiantosopimuksensa läpi.

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että perhehoitajan loman järjestämisen kustannusten korvaus on 711 euroa vuodessa. Aiemmin hyväksytyssä liitteessä kustannusten korvaus oli virheellinen. Esitys ei vaikuta peruspalkkioihin eikä kulukorvauksiin.

Asiaa on käsitelty lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa 15.2. Lautakunta esitti aluevaltuuston päätöksen korjaamista nyt esitetyn mukaisesti. Lautakunta sai kattavan esityksen lastensuojelun perhehoidon palkkioista ja perhehoitopalkkioihin liittyvästä valmisteluprosessista. Lisäksi lautakunta sai selvityksen vuoden 2023 aikana tehtävästä toimeksiantosopimusten läpikäynnistä ja korotettujen palkkioiden perusteiden yhtenäistämisestä. 

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun huolenpidon järjestämistä tehtävään hyväksytyssä perheessä. Lasten ja nuorten perhehoitajista käytetään nimitystä sijaisvanhemmat. Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto laitossijoitukseen nähden. Keski-Suomen hyvinvointialueella on noin 300 lastensuojelun pitkäaikaisen perhehoidon sopimusta.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
  • hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073