Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokousti 16.1.2024.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä valtuustoaloite ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi Keski-Suomessa 

9.4.2024

Aluehallituksen kokouksessa 9.4.2024 käsiteltiin mm. valtuustoaloite ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi Keski-Suomessa, sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan liikkeenluovutus hyvinvointialueelle ja henkilöstöä koskevia suunnitelmia.

Valtuustoaloite ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi Keski-Suomessa 

Aluehallitus päätti ammatinharjoittamallia koskevaan valtuustoaloitteeseen annettavasta vastauksesta. Aluehallitus linjasi, että ammatinharjoittajamallin pilotointia valmistellaan niin, että se voisi käynnistyä omarahoitteisesti viimeistään vuoden 2025 aikana sekä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Toiminnan näkökulmasta on tunnistettu, että pilotointi voisi toteutua avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa, aluksi kohdennetusti joillain alueilla Keski-Suomessa.      

Lisäksi neuvolatoiminta ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä perustason lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kasvatus- ja perheneuvolatoiminta ovat palveluja, joissa ammatinharjoittajamallin käyttöä voidaan tutkia ja arvioida pilotoitavaksi. 

Valtuustoaloite esitti ammatinharjoittajamallin kokeilua perusterveydenhuollon lääkäripalveluissa. Tavoitteena on parantaa perustason lääkäripalveluiden saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta. 

Hyvinvointialue tekisi mallissa sopimuksen suoraan itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan yrittäjälääkärin kanssa.  

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan liikkeenluovutus Keski-Suomen hyvinvointialueelle 

​Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen välisen liikkeenluovutussopimuksen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan (Koske) liikkeenluovutuksesta. Aluehallitus päätti valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan sosiaalialan osaamiskeskuksen muodostamista varten yhteistyösopimuksen 1.6.2024 mennessä​. Kolmea työntekijää koskettavassa liikkeenluovutuksessa Kosken toiminta liittyy 1.6.2024 osaksi hyvinvointialueen strateginen johtaminen ja järjestäminen vastuualuetta.  

Liikkeenluovutuksessa hyvinvointialueelle syntyy uudenlainen sosiaalialan osaamiskeskus, joka muodostetaan hyvinvointialueen, alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten, maakunnan liiton, aluehallintoviraston, järjestöjen ja yritysten sekä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Osaamiskeskustoiminnan muodostamista varten Kosken nykyisiä jäseniä pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa tulemaan osaksi uutta sosiaalialan osaamiskeskusta 6.5.2024 kello 16.15 mennessä osoitteella kirjaamo(a)hyvaks.fi, otsikolla Sosiaalialan osaamiskeskuksen muodostaminen. Mukaan kutsutaan myös uusia kumppaneita edistämään sosiaalihuollon kehittämistä ja kumppanuutta. 

Aluehallitus hyväksyi henkilöstöä koskevia lakisääteisiä suunnitelmia 

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpitävällä ja kehittävällä täydennyskoulutuksella edistetään henkilöstön jatkuvaa ammatillista kehittymistä sekä turvataan asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat, väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Täydennyskoulutusta sovelletaan kaikkiin Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöryhmiin.  

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sisältää hyvinvointialueen yhteisten osaamisen kehittämistavoitteiden lisäksi: 

 • kuvauksen hyvinvointialueen henkilöstörakenteesta ja eläköitymistä, 

 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn hallinnan periaatteet ja toimintatavat, 

 • hyvinvointialueen periaatteet ikääntyneiden ja työkyvyttömyysuhan alaisten työkyvyn ylläpitämiseksi sekä 

 • toimenpiteet osaamisen kehittämisestä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi 

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2024–2025. Suunnitelma on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa ja sen toteutusta seuraa ja arvioi nimettävä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on strategian mukaisesti ihmislähtöinen ja yhdenvertainen ihmisten kohtaaminen, avoin yhteistyö sekä luotettavuus ja vastuullisuus hyvinvointialueen toiminnassa.  

Yhdessä asetetut tavoitteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi ovat: 

 • edistää työelämän syrjimättömyyttä, 

 • edistää kykyä tunnistaa eriarvoisia rakenteita, 

 • vahvistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista, 

 • tietoisuuden lisäämistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 

 • tietoisuuden lisäämistä monimuotoisuudesta. 

Aluevaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaihtuminen 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Raimo Sopolle eron aluevaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä sekä toteaa hänen luottamustoimensa päättyneeksi. Aluevaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen aluevaalilautakuntaan ja valitsee tarvittaessa uuden varajäsenen sekä valitsee uuden aluevaalilautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Muita asioita  

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan 25.3.2024 hyväksymän sisäisen tarkastuksen valtuustokauden suunnitelman 2023–2025.  

Aluehallitus merkitsi sosiaaliasiamiehen vuoden 2022 raportin pohjalta tehdyt toimenpiteet tiedoksi.  

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Kuntien Tiera Oy:n, Sakupe Oy:n, Servica Oy:n yhtiökokouskutsut. 

Esityslista ja pöytäkirja 

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla

Lisätietoja: 

 • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi  

 • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi