Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Vammaispalveluiden sosiaaliohjaus ja sosiaalityö

Sosiaaliohjauksessa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeita, ohjataan asiakas palveluihin, tuetaan häntä palvelujen käytössä ja elämänhallinnassa ja tehdään yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamiseksi.  

Sosiaaliohjaaja:

 • arvioi asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa palveluiden tarvetta  
 • laatii asiakassuunnitelman 
 • huolehtii palveluiden hankkimisesta ja yhteensovittamisesta  
 • huolehtii, että asiakkaan asiat etenevät asiakassuunnitelman mukaisesti 
 • tekee yhteistyöstä asiakkaan verkostojen kanssa. 

Sosiaaliohjausta annetaan puhelinneuvontana, etäpalveluna (kuten videoneuvottelu ja tekstiviestit), kotikäynteinä ja toimistolla.  

Sosiaalityössä sosiaalityöntekijä ottaa kokonaisvastuun sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeiden arvioimisesta, palvelujen ja tuen myöntämisestä ja kokonaisuuden yhteensovittamisesta. Sosiaalityöntekijä myös seuraa tuen ja palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityön tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. 

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu: 

 • vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisten palveluiden palvelutarpeen arviointi 
 • palveluiden suunnittelu 
 • asiakassuunnitelmien laadinta ja päätöksenteko 
 • palveluiden järjestämisen organisointi 
 • yhteistyö verkostojen kanssa 
 • muu sosiaalihuoltolain mukainen työ. 

Kenelle

Vammaispalvelujen asiakkaille.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaispalveluihin. Löydät kuntasi yhteystiedot painamalla "Puhelinasiointi"-painiketta Asiointikanavat-otsikon alla, tai klikkaamalla kuntasi nimeä alla olevassa listassa: