Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut

Rintamaveteraanit

Rintamaveteraaneilla on oikeus kotiin annettaviin palveluihin. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakasohjaajan tekemään palveluntarpeen arviointiin sekä Valtiokonttorin ohjeisiin. Voit esimerkiksi saada maksuttomasti kotihoitoa, siivousta, aterioita, apuvälineitä tai taksipalvelun muuhun kuin terveydenhuollon matkoihin. Kotona asumista tukevia palveluja voi saada myös tehostettuun palveluasumiseen.

Voit saada tukea, jos sinulla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Tätä tukea et voi saada, jos kuulut erityisryhmiin.

Sotainvalidit

Sotainvalideilla on oikeus kotiin annettaviin palveluihin. Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen asiakasohjaajan tekemään palveluntarpeen arviointiin sekä Valtiokonttorin ohjeisiin. Voit esimerkiksi saada maksuttomasti kotihoitoa, siivousta, aterioita, apuvälineitä tai taksipalvelun muuhun kuin terveydenhuollon matkoihin. Sotainvalidien palveluja voi saada myös tehostettuun palveluasumiseen sekä pitkäaikaishoitoon.

Valtiokonttorin korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20 %.

Kenelle

Rintamaveteraaneille ja sotainvalideille

Toimi näin

Ota yhteyttä asuinkuntasi ikääntyneiden keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen. Jos asut Jyväskylässä, ota yhteyttä rintamaveteraanien ja sotainvalidien palveluohjausnumeroon.