Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityö huolehtii huostaan otettujen lasten tai nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolella. Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon. Sijaishuollon sosiaalityötä määrittää lastensuojelulaki ja lakisääteiset velvoitteet.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä:

  • laatii lapselle asiakassuunnitelman yhdessä lapsen, vanhempien ja sijaishuoltopaikan kanssa
  • tapaa lasta säännöllisesti kahden kesken ja kuulee lasta häntä itseään koskevissa asioissa
  • turvaa lapsen oikeuden pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin läheisiin
  • työskentelee vanhempien kanssa ja tukee heidän vanhemmuuttaan
  • seuraa ja valvoo sijaishuoltopaikkojen toimintaa
  • tarjoaa sijaisvanhemmille tukea
  • muuttaa lapsen sijaishuoltopaikan, jos se on lapsen edun mukaista
  • vastaa huostaanottojen purkutyöskentelystä
  • tukee nuoren suunnitelmallista itsenäistymistä täysi-ikäisyyden lähestyessä yhdessä jälkihuollon sosiaalityön kanssa

Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sen jälkeen lapsen asiakkuus siirtyy lastensuojelun jälkihuoltoon. 

Kenelle

Lastensuojelun kautta sijoitetuille lapsille ja heidän lähipiirilleen.

Toimi näin

Päätöksen sijaishuollosta tekee sosiaalityöntekijä.