Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimien tarpeen arvioi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä asiakkaan ja tämän huoltajien kanssa.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia toteutetaan yhteistyössä perheen ja lapsen kanssa heidän toiveensa huomioiden ja tukitoimet kirjataan lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voi olla esimerkiksi tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, taloudellinen tuki tai muu sosiaalityöntekijän tarpeelliseksi arvioima tuki.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi tilanteissa, joissa:

  • lapsen kasvuolosuhteet uhkaavat vaarantaa lapsen terveen kasvun ja kehityksen
  • lapsen hoidon ja huolenpidon tarve aiheuttaa lastensuojelun tarpeen
  • kehitystä vaarantavat olosuhteet aiheuttavat lastensuojelun tarpeen
  • oma käyttäytyminen aiheuttaa lastensuojelun tarpeen
  • tilanne on avohuollon tukitoimin autettavissa

Tehostetussa perhetyössä työntekijät auttavat perhettä löytämään ratkaisuja ja voimavaroja lapsen ja perheen tilanteen parantamiseksi. Työskentely tapahtuu lapsen, vanhempien, perheen ja heidän verkostonsa kanssa, pääsääntöisesti perheen omassa kodissa kotikäynneillä 1–7 kertaa viikossa.

Nuorisokodin avotyö

Osana perhetyötä tarjoamme nuorisokodin avotyötä. Nuorisokodin avotyö on tehostettua perhetyötä, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen varhaista ja intensiivistä tukea, jotta lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvitse tehdä.

Avotyö on kotiin vietävä palvelu. Toiminnan lähtökohtana on lapsen edun mukainen työskentely yhteistyössä lapsen, huoltajien ja vanhempien kanssa nostaen esille lapsen tarpeita. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa lapsen huoltajien ja vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Kenelle

Lastensuojelun avohuollon asiakkaana oleville lapsille ja heidän perheilleen.