Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Metsäinen koivumaisema.

Laitosohjaus Koivikko

Etsinnässä lastensuojelun ammatillinen perhekoti tai laitoshoito

Laitosohjaus Koivikon tehtävänä on etsiä lapsen lastensuojelun sosiaalityöntekijän pyynnöstä lapsen tarpeita vastaava ammatillinen perhekoti tai laitoshoito. Näitä voivat olla:

 • ammatillinen perhekoti,  
 • perustason laitoshoito, 
 • erityistason laitoshoito, 
 • vaativa laitoshoito,  
 • erityinen huolenpito (nk. EHO) tai 
 • koulukoti

 

Lapsen tuen tarpeisiin liittyen sosiaalityöntekijä voi esittää toiveita etsittävästä sijaishuoltopaikasta. Näitä toiveita voivat olla esim. sijaishuoltopaikan sijainti, sijaishuoltopaikan henkilöstön erityisosaaminen (esim. psykiatrinen, neuropsykiatrinen, päihde, monikulttuurisuus, kehitysvamma, käytöshäiriö) ja palvelut (esim. tukiasunto). Sijaishuoltopaikan etsintään vaikuttaa myös se miten pitkäaikaisesta sijoituksesta on kyse. 

Ammatillisen perhekodin tai laitoshoidon etsinnän aloittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Laitosohjaus Koivikkoon arkisin klo 9–15 p. 040 832 2613. 

Mikäli sosiaalityöntekijä etsii lapselle lyhyt- tai pitkäaikaista perhehoitoa, hänen tulee ottaa yhteyttä Perhehoitoyksikkö Koivikkoon arkisin klo 9–15 p. 050 311 8620. 

Mikäli sijaishuoltopaikan etsinnässä on kyse kiireellisestä sijoituksesta, arviointijaksosta, erityisestä huolenpidosta, lyhyestä kuntoutumisjaksosta tai lapsi on lähellä täysi-ikää, voi ehdotuksena sijaishuoltopaikasta olla jokin Keski-Suomen hyvinvointialueen omista lastensuojelulaitoksista: 

Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä dynaaminen kilpailutus yksityisille ammatillisille perhekodeille ja laitoshoidolle. Ostopalvelusopimus solmitaan niiden paikkojen kanssa, jotka sitoutuvat tiettyihin toimintaan liittyviin vaatimuksiin ja hintatasoon. Laitosohjaus Koivikossa sijaishuoltopaikkoja etsitään ostopalvelusopimuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa tehneistä paikoista.

Mikäli palveluntuottajalle herää kysymyksiä Keski-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun yksityisten ammatillisten sijoituspaikkojen kilpailutuksesta tai voimassa olevista ostopalvelusopimuksista, otathan yhteyttä joko johtavaan sos.tt. Marja-Leena Huiskoon p. 040 663 4728 tai palvelupäällikkö Piritta Huttuseen p. 050 552 4883. Kilpailutuksen aukeamista ja infotilaisuuksia voi seurata Hilmasta.

Palveluntuottajat voivat muuten tiedottaa toiminnastaan (esim. uudet avautuneet yksiköt tai vapautuneet sijoituspaikat) Laitosohjaus Koivikon numeroon p. 040 832 2613 tai lähettää sähköpostia sijaishuolto3(at)hyvaks.fi.

Laitosohjaus Koivikossa huolehditaan ostopalvelusopimusten valvonnasta, mm. käynnein sijaishuoltopaikkoihin. Laillisuusvalvonnasta huolehtii ensisijaisesti kukin hyvinvointialue omalla maantieteellisellä alueellaan yhteistyössä sijaishuoltopaikan sekä tarvittaessa aluehallintoviraston tai Valviran kanssa. Keski-Suomen alueella sijaishuoltopaikkojen valvonnasta huolehtii valvontakoordinaattori Ansa Leinonen p. 050 311 9885. Lisätietoja aiheesta löytyy nettisivulta Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi) 

Yhteystiedot 

Laitosohjaus Koivikko 

arkisin klo 9–15 p. 040 832 2613
sijaishuolto3(at)hyvaks.fi 

 • Ammatillisten perhekotien ja laitoshoidon etsintä 
 • Palautetta ja yhteistyötä sijaishuoltopaikkoihin tai sijoitusprosesseihin liittyen 
 • Palvelutuottajien yhteydenottoihin vastaaminen
 • Ostopalvelusopimuspaikkojen valvonta ja tutustumiskäynnit 

Johtava sosiaalityöntekijä 

 • Marja-Leena Huisko, p. 040 663 4728 
 • Kilpailutukseen ja ostopalvelusopimuksiin liittyvät tiedustelut 

Sosiaalityöntekijät 

 • Anniina Kallio, p. 040 545 5140 
 • Reetta Salmi p. 050 311 8326