Hyppää pääsisältöön

Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut

Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut on tarkoitettu maahanmuuttaneille henkilöille, jotka tarvitsevat paljon tukea kotoutumisensa alkuvaiheeseen. Heidän oleskelulupansa liittyy pakolaisuuteen. Tilapäistä suojelua saaneista meidän asiakkaiksemme kuuluvat he, joille on ELY-keskuksen kautta myönnetty kuntapaikka. 

Aluksi arvioidaan, mitä palveluita maahanmuuttanut henkilö tarvitsee kotoutumiseen. Tarvittaessa hän saa tukea sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa ja mahdollisesti myös psyykkisen tuen tiimissä niin kauan kuin tukea tarvitsee, yleensä enintään kolmen vuoden ajan. Osa maahanmuuttaneista henkilöistä oppii kielen, saa työpaikan ja kotoutuu nopeasti. Osa tarvitsee pidempään tukea vaikeista kokemuksistaan toipumiseen ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi oppimiseen.

Asiakkaalla on tarvittaessa oikeus tulkkaukseen asioidessaan viranomaisten kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin. Asiakkaan kanssa arvioidaan yhdessä säännöllisesti, onko hänellä yhä tarvetta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. 

Asiakasryhmät

Kotoutumista tukevien sosiaalipalvelujen asiakkaat ovat tulleet Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Palvelussa toimii nuorten tiimi, jonka työntekijät työskentelevät alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden ja oleskeluluvan saaneiden nuorten kanssa. Kotoutumislain mukaisen jälkihuollon asiakkaalle tukea voidaan antaa siihen saakka, kunnes hän täyttää 25 vuotta tai saa Suomen kansalaisuuden. Alaikäisten nuorten huolenpito ja kasvatus järjestetään esimerkiksi perheryhmäkodissa.

Sosiaalityöntekijät tapaavat myös ihmiskaupan uhreja, joilla on kotikunta Suomessa. Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palveluiden tarpeen ja järjestää hänelle tarvittavat sosiaalipalvelut yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Asiakas ohjataan aina ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Tarjoamme paperittomille asiakkaille välttämättömät sosiaalipalvelut ja psykososiaalista tukea. Välttämättömiä sosiaalipalveluja ovat ohjaus ja neuvonta, taloudellinen tuki sekä hätämajoitus. Asiakkaan kanssa järjestetään tapaamisia tarpeen mukaan. Tapaamisten tarkoituksena on auttaa löytämään asiakkaan tilanteeseen kestävä ratkaisu. Tulkki varataan, kun arvioidaan sen tarpeellisuus välttämättömäksi.

Kenelle

Pakolaisuuteen liittyvän oleskeluluvan saaneille henkilöille, jotka tarvitsevat sosiaalihuoltolain mukaista tukea, sekä paperittomille ja ihmiskaupan uhreille, joilla on kotikunta Suomessa. Tilapäisen oleskeluluvan saaneet henkilöt ovat asiakkaitamme, jos heillä on myös ELY-keskuksen myöntämä kuntapaikka.

Toimi näin

Jos tarvitset neuvoa tai apua itsellesi tai tuntemallesi ihmiselle, tule käymään opastuksissamme tai soita meille soittoaikoinamme. Valitse asiointikanavista sinulle sopivin toimipiste, johon voit ottaa yhteyttä tai tulla käymään.