Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Geriatria

Geriatria keskittyy niihin fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joita tavataan iäkkäiden potilaiden äkillisissä tai pitkäaikaisissa sairauksissa sekä kuntoutuksessa ja elämän loppuvaiheen hoidossa. Iäkkäät potilaat ovat usein hauraita ja heillä on monia pitkäaikaissairauksia, minkä takia potilaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen arviointi on geriatrian erikoisalan toiminnan keskeinen periaate. Onnistunut hoito edellyttää ikääntymismuutosten, monien samanaikaisten sairauksien ja lääkehoitojen, toimintakyvyn, kognitiivisten toimintojen sekä psyykkisten ja sosiaalisen tekijöiden huomiointia. Päämääränä on toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentaminen myös silloin, kun potilaan sairauksiin ei ole parantavaa hoitoa.

Sairaala Novan geriatrinen toiminta

Geriatrian poliklinikalla tehdään muistin ja toimintakyvyn arvioita kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin periaatteita noudattaen. Laajaan tutkimukseen kuuluvat haastattelujen lisäksi erilaiset kyselyt (esim. arkielämän oireet), testit (esim. muistitoimintojen testaus) ja seulat (esim. masennus ja virheravitsemus). Muistitoimintojen arviointiin käytetään CERAD-testiä ja tarvittaessa arviota täydennetään psykologin tekemällä neuropsykologisella tutkimuksella. Muistitutkimusten radiologisena perustutkimuksena on pään magneettikuvaus, tarvittaessa tehdään pään tietokonetomografia. Laboratoriotutkimukset ja sydänfilmi ovat myös aina tarpeen.

Geriatrian poliklinikan suurin potilasryhmä ovat potilaat, jotka tulevat vastaanotolle muistisairauden diagnostiikkaa tai hoitoa varten. Poliklinikalla tutkitaan iäkkäitä potilaita myös sairastetun lonkkamurtuman jälkeen tai ennen isoja leikkauksia tai syöpähoitoja. Geriatrian poliklinikan lääkäri ja hoitaja työskentelevät myös osastolla osallistuen iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden akuuttihoitoon osana moniammatillista hoitotiimiä.

Poliklinikan tiimiin kuuluvat geriatrian erikoislääkäri tai geriatriaan erikoistuva lääkäri, geriatrinen sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja muistikuntoutusohjaaja.