Hyppää pääsisältöön

Terveysasemien puhelinpalvelut ja chat-palvelu ovat ruuhkautuneet. Jos olet jättänyt soittopyynnön, odotathan takaisinsoittoa ennen uutta yhteydenottoa puhelimitse tai uutta chat-yhteydenottoa.

Lue lisää.

Etähoiva

Etähoivalla tarkoitetaan ääni- ja videokuvayhteyden välityksellä tapahtuvaa hoitajan ja asiakkaan kohtaamista. Etähoivan yksiköistä lainataan etähoivan laite asiakkaalle hänen avuntarpeensa ajaksi. Hyvinvointialueen työntekijä asentaa lainalaitteen asiakkaalle ja opastaa laitteen käytössä.  

Etähoivalla voidaan korvata osa fyysisistä kotihoidon käynneistä, tai asiakkaan käynnit voivat olla yksinomaan etähoidon käyntejä. Etähoivan käynneillä asiakasta voidaan tukea esimerkiksi: 

  • ruokailuun; ruoanlämmityksen ja ruokailun aloittamisen ohjausta ja seurantaa 
  • lääkehoidon toteuttamiseen ohjauksen avulla 
  • insuliinin pistämiseen ohjauksen avulla 
  • verensokerin mittaamiseen ohjauksen avulla 
  • kuntouttaviin harjoitteisiin, esimerkiksi fysioterapeutin ohjeistamien jumppaharjoitteiden avulla 

Etähoivan palvelusta peritään kotihoidon asiakasmaksuja vastaava kuukausimaksu palvelun tuntimäärän ja asiakkaan maksukyvyn mukaisesti.  

Myös omaisella on mahdollisuus olla yhteydessä läheiseensä etähoivan tabletin välityksellä. Omaisyhteys onnistuu omaisen omalla tietokoneella tai mobiililaitteella. Palvelu on omaiselle maksuton.

Kenelle

Etähoivan palvelua voi saada asiakas, jolle voidaan myöntää kotihoitoa. Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palveluihin oikeuttava tai rajaava tekijä.
Asiakkaalle soveltuu etähoivan palvelu, mikäli hän on kykenevä toimimaan hoitajan ohjauksen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan muisti ja toimintakyky ovat riittävällä tasolla, jotta hän ymmärtää sanallista ohjausta eikä käynnillä ole tarvetta toteuttaa fyysistä tekemistä vaativaa toimenpidettä niin että asiakas ei siitä ohjauksen avulla selviydy, esimerkiksi tukisukkien tai silmätippojen laittoa.

Toimi näin

Ota yhteyttä keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen.