Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Wiitalinna

Wiitalinna tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille ja vammautuneille. Wiitalinnassa on tarjolla 33 vuokra-asuntoa. Asunnoista osa on ryhmäkotiasuntoja ja osa tuetun asumisen asuntoja. Asukkaan arkeen osallistutaan ohjaamalla ja tukemalla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Toimintaamme ohjaavat hyvät hoidon ja ohjauksen arvot, joista olemme sopineet: Hoidamme asukkaita, niin kuin toivoisimme itseämme hoidettavan. Tuemme asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta. Kohtelemme asukkaita tasa-arvoisesti, yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti, ihmisarvoa kunnioittaen ja huomioiden asukkaan elämänkokemuksen. 

Asukaslähtöinen toiminta näyttäytyy arjessamme yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tärkein periaate on pyrkiä löytämään ratkaisuja ongelmien sijaan.  

Kyseessä on valtion Arava-korkotukilainoituksella rakennettu vuokra-asuntokohde (ns. ARA-kohde), jonka asukasvalintoja ohjaavat kunnittain vaihtelevat varallisuusrajat, hakijan tulot sekä asunnontarpeen kiireellisyys. Etusijalla asiakasvalinnassa ovat kiireellisessä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

KEVAPUOLI

Palveluvastaava

 • Minttu Jalkanen
 • 040 704 5637

Ohjaaja

 • Hanna Luukkanen
 • 040 667 0794

Soittopuhelin hoitajille

 • 044 459 7579, krs 1–3
 • Soittopuhelimeen vastataan kaikkina vuorokauden aikoina.

VANHUSPUOLI

Palveluvastaava

 • Jani Hiltunen
 • 040 162 7756

Sairaanhoitaja

 • 040 653 2833

Soittopuhelin hoitajille

 • 044 733 5681, krs 4–6
 • Soittopuhelimeen vastataan kaikkina vuorokauden aikoina.

Yhteystiedot

Kirkkotie 9, 44500 Viitasaari