Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Kotiin tukemisen tiimi – pohjoinen

Pohjoinen kotiin tukemisen tiimi tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille tai/ja asiakkaille, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelmia. Tiimin alueeseen kuuluvat Kivijärvi, Kyyjärvi, Kannonkoski, Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari, Saarijärvi ja Karstula.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujalla on ensisijaisesti oikeus asua omassa kodissaan riittävien tukien ja palveluiden avulla. Tuettu asuminen on sosiaalipalvelujen tuki- ja palvelumuoto, jossa palveluntuottajan moniammatillinen henkilöstö tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.  

Tuetun asumisen asiakas asuu itse vuokraamassaan tai omistamassaan asunnossa. Asunto sijaitsee ensisijaisesti tavallisen asuntokannan keskellä tavallisella asuinalueella.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin tai kodin ulkopuolelle. Lisäksi ohjausta annetaan puhelimitse tai etäyhteyksillä. Asiakas saa tukea elämään kuuluviin askareisiin, toimintaan sekä elämänhallintaan: psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa, lääkehoidossa tukemista, psyykkisen ja fyysisen ja somaattisen voinnin seurantaa, yhteistyössä laaja-alaisen verkoston kanssa.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia päivätoiminnasta, harrastustoiminnasta yms. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan työelämään tai opiskelemaan.

Tuetun asumisen työ on tavoitteellista ja kuntouttavaa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti arkielämään liittyvissä toimissaan. Asiakkaan päiviin saadaan toimintaa ja sisältöä, jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja vahvistavat luottamusta omaan pärjäämiseen.

Asiakas saa tuettua asumista tarpeensa mukaisen, etukäteen määritellyn tuntimäärän, joka voi muuttua asiakkaan tarpeen mukaan elämän haastavissa vaiheissa; omatyöntekijä arvioi tarpeen joustavasti. Ohjauskäyntien tiheys vaihtelee kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tiheimmillään tuettua asumista voi saada viikoittain määräaikaisesti.

Tuettua asumista voi saada arkisin klo 8–16.

Tuettu asuminen tukee kokonaisvaltaisesti, sosiaalista kuntoutusta ja arkielämää:

 • Ohjausta, neuvontaa ja tukea 
 • Voimavarojen ja onnistumisien löytämistä tavoitteellisesti 
 • Tukea etuisuuksien hakemisessa ja asioinneissa 
 • Psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa 
 • Ohjaavaa lääkehoitoa ja voinnin seurantaa
 • Aktivointia kodin ulkopuolisiin toimintoihin 
 • Päihteettömyyden tukemista 
 • Verkostotyötä 
 • Talouden tuki ja ohjaus 
 • Keskustelua ja aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen 
 • Hygienia-asioissa ohjausta ja neuvontaa
 • Asiakkaan omasta kuntoutumisestaan ottaman vastuunkannon tukeminen
 • Kuntoutumisen yhteiset pelisäännöt 

Palveluvastaava

 • Aura Sagulin-Raatikainen, p. 044 459 7596

Yhteystiedot

Haapaniementie 27, 44500 Viitasaari