Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Kotiin tukemisen tiimi, itäinen–läntinen

Itäinen–läntinen kotiin tukemisen tiimi tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille tai/ja asiakkaille, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelmia. Tiimin alueeseen kuluvat Äänekoski, Konnevesi, Uurainen, Hankasalmi, Laukaa, Keuruu, Multia ja Petäjävesi.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujalla on ensisijaisesti oikeus asua omassa kodissaan riittävien tukien ja palveluiden avulla. Tuettu asuminen on sosiaalipalvelujen tuki- ja palvelumuoto, jossa palveluntuottajan moniammatillinen henkilöstö tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.  

Tuetun asumisen asiakas asuu itse vuokraamassaan tai omistamassaan asunnossa. Asunto sijaitsee ensisijaisesti tavallisen asuntokannan keskellä tavallisella asuinalueella.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin tai kodin ulkopuolelle. Lisäksi ohjausta annetaan puhelimitse tai etäyhteyksillä. Asiakas saa tukea elämään kuuluviin askareisiin, toimintaan sekä elämänhallintaan: psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa, lääkehoidossa tukemista, psyykkisen ja fyysisen ja somaattisen voinnin seurantaa, yhteistyössä laaja-alaisen verkoston kanssa.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia päivätoiminnasta, harrastustoiminnasta yms. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan työelämään tai opiskelemaan.

Tuetun asumisen työ on tavoitteellista ja kuntouttavaa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti arkielämään liittyvissä toimissaan. Asiakkaan päiviin saadaan toimintaa ja sisältöä, jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja vahvistavat luottamusta omaan pärjäämiseen.

Asiakas saa tuettua asumista tarpeensa mukaisen, etukäteen määritellyn tuntimäärän, joka voi muuttua asiakkaan tarpeen mukaan elämän haastavissa vaiheissa; omatyöntekijä arvioi tarpeen joustavasti. Ohjauskäyntien tiheys vaihtelee kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tuettua asumista voi saada arkisin klo 8–16.

Tuettu asuminen tukee kokonaisvaltaisesti, sosiaalista kuntoutusta ja arkielämää:

 • Ohjausta, neuvontaa ja tukea 
 • Voimavarojen ja onnistumisien löytämistä tavoitteellisesti 
 • Tukea etuisuuksien hakemisessa ja asioinneissa 
 • Psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa 
 • Lääkehoidossa tukemista ja voinnin seurantaa 
 • Aktivointia kodin ulkopuolisiin toimintoihin 
 • Päihteettömyyden tukemista 
 • Verkostotyötä 
 • Talouden tuki ja ohjaus 
 • Keskustelua ja aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen 
 • Hygienia-asioissa ohjausta ja neuvontaa
 • Asiakkaan omasta kuntoutumisestaan ottaman vastuunkannon tukeminen
 • Kuntoutumisen yhteiset pelisäännöt 

Palveluvastaava

 • Marika Uusitalo, p. 0400 115 521

Ohjaajat

Äänekoski, Konnevesi ja Uurainen

 • Mira Ojansivu, p. 040 011 5698
 • Jani Ruuska, p. 040 011 5684
 • Laura Karhu, p. 040 749 6711
 • Paolo Corveleyn, p. 040 036 5 887
 • Nina Romppanen, p. 040 576 4730
 • Petteri Kokko, p. 040 722 4562

Laukaa ja Hankasalmi

 • Heini Aaltokoski, p. 040 578 7908

Petäjävesi, Multia ja Keuruu

 • Päivi Sipilä, p. 040 355 3708
 • Maija Koivuranta-Lepikko, p. 040 561 9032
 • Pauliina Oravainen, p. 040 634 1618
 • Arja Penttinen, p. 040 125 9985

Yhteystiedot

Katso ohjaajien numerot kuvaustekstistä yläpuolelta

Kalevankatu 7 B 12, 44100 Äänekoski