Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Henkilö tekee talouslaskelmia kännykällä.

Vammaisen henkilön taloudelliset asiat

Tällä sivulla kerrotaan ja ohjataan raha-asioista, kuten vammaisen henkilön Kelan etuuksista, edunvalvonnasta, omaishoidontuesta ja verotuksesta. Löydät myös tietoa, mistä saat apua, jos raha-asiasi ovat solmussa tai tarvitset tukea niiden hoitamisessa.

Jos raha-asiasi ovat solmussa, voit kysyä apua talousneuvonnastaSosiaaliohjaajalta saat neuvoja ja tukea erilaisten toimeentuloon ja Kelan etuuksiin liittyvien hakemusten täyttämiseen. 

Sosiaalihuollon maksu ja tulosidonnaisen terveydenhuollon maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Maksun alentamisen edellytykset arvioidaan yleensä asiakkaan hakemuksen perusteella. Asiakkaalle annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä.

Lomakkeet-sivulta löydät vammaispalveluiden asiakasmaksuun liittyvän hakemuslomakkeen, jossa on myös lista tarvittavista liitetiedoista. Myös vapaamuotoinen hakemus liitteineen hyväksytään.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.

Erityislasten vanhempia voi mietityttää lapsen asioiden hoitamiseen liittyvät asiat lapsen lähestyessä täysi-ikäisyyttä. Joitain talouteen liittyviä asioita voidaan hoitaa valtakirjoilla tai tilinkäyttöoikeuksien avulla. Jos kevyemmät vaihtoehdot eivät ole riittäviä tai erityislapsella ei ole tukea antavia läheisiä, voi edunvalvonta olla aiheellista.

Lisää tietoa taloudellisten asioiden hoitamiseen liittyvistä tukitoimista löytyy Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta. Otathan huomioon Digi- ja väestötietoviraston käsittelyajat esimerkiksi edunvalvontaa hakiessa; aiheeseen kannattaa tutustua riittävän aikaisin.

Monilla vammaispalvelun asiakkailla on joku Kelan taloudellinen tuki. Näitä tukia ovat muun muassa vammaistuki, kuntoutusraha sekä eläkkeet. Voit tutustua näihin etuuksiin Kelan sivuilla Vammaistuet.

Lapselle tai nuorelle, jolla vamma tai sairaus vaikuttaa arjen toimintakykyyn merkittävästi, voi hakea Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Tuki maksetaan vanhemman tilille. 

Yli 16-vuotiaan taloudelliseksi tueksi voi hakea Kelasta nuoren kuntoutusrahaa ja 16-vuotta täyttäneen vammaistukea. Mikäli nuori ei ole suuntaamassa ammattikouluun edes tuetusti ja hänen tavoitteenaan ei ole työllistyä, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä ja sen lisäksi eläkkeensaajan hoitotukea. 

Omaishoidontuki on tuki hoitajalle, joka hoitaa omaistaan joko hoidettavan kodissa tai omaishoitajan kodissa. Omaishoidon kokonaisuus sisältää palvelut hoidettavalle, omaishoitajan palkkion, vapaapäivät hoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajaliiton verkkosivuilla löytyy kattavasti tietoa aiheesta.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on omaishoidon perusteet, jotka määrittelevät, kenelle tuki voidaan myöntää ja mitä tuki sisältää.  

Jos sinulla on runsaita sairaudesta johtuvia maksuja tai muuten oman tai perheenjäsenen sairauden tai vamman vuoksi et esimerkiksi pysty käymään täysimääräisesti töissä, voit hakea verottajalta veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Vähennys on harkinnanvarainen, joten hakemukseen kannattaa kuvata tilanne mahdollisimman hyvin.

Verottajalta haetaan myös autoveronpalautus. Autoveronpalautus voidaan myöntää vamman perusteella, kun auto tulee hakijan omaan käyttöön. Harkinnanvaraisesti autoveronpalautusta voi hakea myös perheenjäsenen vamman vuoksi.