Hyppää pääsisältöön

Erityiset sisaruussuhteet

Sisaruus on usein elämämme pisimpiä ihmissuhteita ja sisaruussuhteet ovat aina erityisiä. Oman lisänsä erityisyyteen tuo sisaruksen pitkäaikaissairaus tai vamma. Sisaruksilla on tasavertainen oikeus turvalliseen arkeen ja lapsuuteen.

Mikäli perheessä on huolta joko sisarusten turvallisuudesta tai vanhemmat kaipaavat tukea arkeen, vanhempien kannattaa ottaa yhteyttä varhaisessa vaiheessa perheiden palveluihin. Tukea ja neuvoja saa matalalla kynnyksellä myös perhekeskuksista, joissa lapsiperheet saavat palvelua keskitetysti kautta Keski-Suomen. Perheiden palveluihin ja perheiden tilanteisiin liittyvissä kysymyksissä voi keskustella chatissä etäperhetyöntekijän kanssa.

Joskus erityisen sisaruksen tarpeet ovat niin runsaat, että vanhempien huomio ja aika kiinnittyy erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Sisaruksilla on myös oikeus viettää aikaa vanhemman kanssa siitä huolimatta, että perheessä on erityistä tukea tarvitseva sisarus. Jotta tämä olisi mahdollista, voi perhe tarvita hoitoapua erityiselle sisarukselle tai muita tukipalveluita. Jos perheellä ei ole lähiverkostossaan hoitoapuun tarjoutuvia sukulaisia tai tuttavia, tukea voi hakea perheiden sosiaalipalveluista tai vammaispalveluista.  

Erityinen sisaruus- projektin verkkosivuilta löytyy erityiseen sisaruuteen liittyviä materiaaleja sekä vinkkejä ammattilaisille ja läheisille sisarusten tukemiseen.